Hasseris Grundejerforening - værner om Hasseris

Hasseris Grundejerforening

 


 
Foreningens formål er at værne om Hasseris og støtte kulturelle aktiviteter i Hasseris.

Hasseris er en grøn og attraktiv bydel i Aalborg. Hasseris Grundejerforening arbejder på mange fronter for at sikre Hasseris for fremtidige generationer. Foreningens formand Jan Ipland mener, at derfor skal udviklingen ske under hensyntagen til bydelens værdier.
Hasseris er Danmarks største haveby. Den består af flere områder, hvor villabyen er den ældste, og Hasseris Enge den nyeste. Med et medlemstal på mere end 1.700 husstande har foreningen et godt grundlag for at øve indflydelse overfor politikere og myndigheder.


Ønsker du også at støtte foreningens formål, kan du nemt blive medlem af Hasseris Grundejerforening

Meld dig ind via dette
link

Er du tilmeldt Betalingsservice?

Gør det nemt for Hasseris Grundejerforening at modtage og administrere din kontingentindbetaling

Hasseris Grundejerforening har det seneste 1-1½ år fået en del nye medlemmer og vi opfordrer til at få den årlige kontingentbetaling tilmeldt Betalingsservice via Nets og eget pengeinstitut

Hasseris Grundejerforening opkræver en gang årligt det årlige kontingent (maj måned) og langt hovedparten af vore medlemmer indbetaler dette via Betalingsservice fra egen konto i eget pengeinstitut. Betalingen er GRATIS og sker automatisk den seneste dag, hvor betaling skal finde sted rettidigt. Så slipper du for at skulle på et såkaldt "Posthus" og betale via et indbetalingskort og give et GEBYR for dette.

Vi har her på hjemmesiden gjort det muligt selv at foretage en tilmelding til Betalingsservice og her skal du bruge:

  • CPR-nr.
  • Registrerings- og kontonummer
  • Medlemsnummer
  • Nem-ID

Dit medlemsnummer fremgår af det seneste Nyhedsbrev, du har modtaget fra Hasseris Grundejerforening.

Du kommer ind på siden, hvor tilmelding kan ske ved at klikke på det røde BS-logo.

Aktuelt

Næste bestyrelsesmøde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes tirsdag, den 10. januar 2017 - kl. 17:30 på Svalegården.

Referat for bestyrelsesmødet den 11. oktober 2016 er nu godkendt og offentliggjort på denne hjemmeside - KLIK HER

Du kan finde mødekalenderen for bestyrelsen under menupunktet: Om foreningen - Møder og referater.

Har du en sag, et forslag, en god ide eller lign. som du ønsker bestyrelsen skal tage stilling til, da indsend dette til post@hasseris.dk senest den 03.01.2017 - kl. 12:00.
Bestyrelsen modtager også gerne forslag til en aktivitet, medlemsmøde eller lignende.

Har du fået en ny e-mail adresse, så husk at få meddelt og/eller selv få ændret denne i foreningens medlemskartotek.

Dette kan du selv gøre under menupunktet - Medlemsservice - eller via en e-mail til foreningens administrator på adressen adm@hasseris.dk

 
       

Samarbejde med Aalborg Kommune, Park & Natur

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening har etableret et godt og konstruktivt samarbejde med Park og Natur

Hasseris Grundejerforening har i 2016 indledt et konstruktivt samarbejde med Park og Natur. Dette er kommet i stand efter at der har været afholdt et par møder med stadsgartner Kirsten Lund Andersen og parkforvalter Allan Kristoffersen. Dette har givet en bedre og hurtigere kommunikation, så det der tidligere kunne blive til lidt større problemer nu kan løses hurtigt eller kan tages med i de større planlægninger over tid.

Kontaktperson for bestyrelsen er Preben Eihilt og deltager i møde med de to ovennævnte kommunale topfolk har også været næstformand Torben Thorup Jensen.

Dialogen har nu konkret givet sig udslag i, at der nu genplantes piletræer på Thorsens Alle og Tjørnevej, hvor enkelte træer nu er bukket under for alder o.l.

Læs mere om dette under menupunktet Grønne områder og Frirum, hvor du bl.a. kan se en driftsplan for Holbergkvarteret samt oversigtskort for Thorsens Alle og Tjørnevej.

Hvad gælder for mig?

Skal du bygge til eller renovere dit hus, bør du forinden undersøge, hvilke regler der gælder for dig

Det gør du nemt ved at klikke her

En stor del af Hasseris er omfattet af bevarende lokalplaner, som under ét benævnes "Hasseris bevar mig vel".

Planerne indeholder en kategorisering af alle ejendomme, og der findes gode vejledninger om hvordan man bør foretage ændringer, og dermed bevare den oprindelge byggestil for ejendommen.

Planer er præmieret som de eneste i Nordjylland for sin nytænkning og inddragelse af beboerne.

Annonce - nyt bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen i Hasseris Grundejerforening søger en M/K som emne til valg til bestyrelsen. Vedkommende ønskes til opgaven at varetage foreningens bogholderi, ajourføre og vedligeholde medlemskartoteket samt flere andre administrative opgaver. Næste generalforsamling afholdes den 20. april 2017. Arbejdet er selvfølgelig ulønnet og kræver en person, der ønsker at deltage i arbejdet med at værne om Hasseris samt bl.a. arrangere kulturelle og sociale arrangementer for medlemmerne. Vi modtager gerne din henvendelse på post@hasseris.dk Er der forslag i øvrigt til valg til bestyrelsen modtages disse også gerne på post@hasseris.dk

 

Juletræet er nu tændt

Hasseris Grundejerforening og Hasseris Kirke har igen i år i fællesskab arrangeret at juletræet i Hasseris er blevet tændt
Hasseris Grundejerforening har sammen med menighedsrådet for Hasseris Kirke igen som traditionerne byder arrangeret at bydelens juletræ på hjørnet af Hasserisvej og Svalegårdsvej er blevet tændt.

Vi håber træet kan bidrage til at skabe en hyggelig julestemning i vores bydel.

God jul til alle vore medlemmer.