Hasseris Grundejerforening - værner om Hasseris - nu i 125 år

Hasseris Grundejerforening

 


 Foreningens formål er at værne om Hasseris og støtte kulturelle aktiviteter i Hasseris.

Hasseris er en grøn og attraktiv bydel i Aalborg. Hasseris Grundejerforening arbejder på mange fronter for at sikre Hasseris for fremtidige generationer. Foreningens formand Jan Ipland mener, at derfor skal udviklingen ske under hensyntagen til bydelens værdier.
Hasseris er Danmarks største haveby. Den består af flere områder, hvor villabyen er den ældste, og Hasseris Enge den nyeste. Med et medlemstal på knap 1.700 husstande har foreningen et godt grundlag for at øve indflydelse overfor politikere og myndigheder.

Ønsker du også at støtte foreningens formål, kan du nemt blive medlem af Hasseris Grundejerforening
Meld dig ind via dette
link 

 

Hasseris Grundejerforening benytter sig af en annonceringsaftale med Hasseris Avis

Aftalen omfatter såvel den internetbaserede udgave samt de nu 6 gange årlige husstands omdelte aviser i bl.a. Hasseris.

Se mere på - Klik på logoet

Har du tilmeldt din betaling af det årlige kontingent til betalingsservice via Nets

Hasseris Grundejerforening har p.t. et medlemskartotek, der er med en tilknyttet e-mail adresse for nu mere end 97,1 % af samtlige medlemmer. Dette gør det muligt for bestyrelsen nemt og effektivt at kunne kommunikere information ud på en hurtig og billig måde.

Når vi måler på tilmeldingen af den årlige kontingent indbetaling (sker i maj måned), kan vi notere at tallet er forbedret de senere år og at den nu er øget til 92,5 % af vore medlemmer, der benytter sig af:

 

 

via Nets. Vi ser gerne, at så mange af vore medlemmer benytter sig af den gratis ordning via Betalingsservice. Her er du sikker på, at betalingen bliver foretaget og dette på datoen for seneste rettidige indbetaling (du kan således trygt været taget på ferie eller lign.). Du modtager en Betalingsoversigt i din e-boks (kan også sendes pr. post normalt mod et gebyr) ca. 1 uge før den 1. i den måned, hvor betalingen finder sted.

Fordelen for Hasseris Grundejerforening er, at de personer fra bestyrelsen, der jo er frivilligt arbejdende, modtager en fil med betalinger, der automatisk bogføres i foreningens bogholderi og ikke giver en del administrativt arbejde som kontingentbetalinger via udsendte indbetalingskort. Disse kort er også pålagt et gebyr på kr. 35 pr. betaling, som du påføres.

Så tilmeld din betaling til Nets via et dobbeltklik på det røde BS-logo i denne meddelelse.

Du skal have et registrerings- og et kontonummer klar for den konto, hvor betalingen skal betales fra, CPR-nr.  samt dine tilmeldingsoplysninger fra Hasseris Grundejerforening.

Aktuelt

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag, den 14. august 2018 - kl. 17:30 på Svalegården og er det konstituerende bestyrelsesmøde..

Referatet for bl.a. bestyrelsesmøderne kan læses under menupunktet "Om foreningen" og undermenuen "Møder og referater" - KLIK HER

Referatet af bestyrelsesmødet mandag, den 7. maj 2018 er nu godkendt og kan ses HER

Du kan finde mødekalenderen for bestyrelsen under menupunktet: "Om foreningen" - "Møder og referater".

Har du en sag, et forslag, en god ide eller lign. som du ønsker bestyrelsen skal tage stilling til, da indsend dette til post@hasseris.dk senest den 7. august 2018 - kl. 12:00.
Bestyrelsen modtager også gerne forslag til en aktivitet, et medlemsmøde eller lignende.

 Har du fået en ny e-mail adresse, så husk at få meddelt og/eller selv få ændret denne i foreningens medlemskartotek.

Dette kan du selv gøre under menupunktet - Medlemsservice - eller via en e-mail til foreningens administrator på adressen adm@hasseris.dk

 

Bestyrelsen har den 7. maj 2018 afholdt det konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen og dette med følgende resultat

Formand: Jan Ipland

Næstformand: Torben Thorup Jensen

Kasserer: Jacob Kabbel

Sekretær: Thorkil B. Neergaard

Medlemmer af bestyrelsen: Preben Eihilt, Susanne Sloth Kristensen, Anders Koefoed og Lars Chr. Nortvig.

Suppleanter: Britta Magnussen og Hans Ulrik Larsen.

Læs mere om bestyrelsen - både gennem tiderne - samt hvordan den nuværende bestyrelse har fordelt ansvar og arbejdsopgaver mellem sig - KLIK HER

 
       

Formandens hjørne...

Formanden for bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening

   Jan Ipland,

ønsker i Nyhedsbrev nr. 10-2017 alle foreningens medlemmer en Glædelig Jul og et Godt Nytår. Nyhedsbrevet gør samtidig også lidt status over året 2017 og de aktiviteter, der er gennemført. 2017 var igen et år med en del aktiviteter og herunder også arrangementer for medlemmerne.

Her kan bl.a. nævnes, at vi på det gennemførte Debatmøde den 26.10.2017 på Hasseris Gymnasium fik et løfte fra rådmand Hans Henrik Henriksen, at Hasseris ikke er omfattet af planerne om byfortætning samt at borgerne skal inddrages i en ny Helhedsplan for den fremtidige udvikling for vores bydel.

2018 bliver et markant år for foreningen, der som en af de ældste og største grundejerforeninger i Danmark kan fejre 125 års jubilæum den 11. juli 2018.

Dette vil, udtaler formanden, blive markeret ved flere lejligheder i løbet af året og det vil medlemmerne selvfølgelig blive orienteret om løbende gennem 2018..

Ved opgørelsen af antal medlemmer i foreningen her lige efter starten på 2018 kan der registreres et medlemstal pr. den 31.12.2017 på 1.682 medlemmer.

Læs mere om dette - KLIK HER

 

Hasseris Grundejerforening kan i 2018 fejre et 125 års jubilæum

Hasseris Grundejerforening kan den 11. juli 2018 fejre et 125 års jubilæum, idet det denne dato er 125 år siden at "Aktieselskabet Villakvarterets Vandforsyning" blev grundlagt ved en stiftende generalforsamling. Aktiekapitalen i det ny selskab udgjorde kr. 8.000 og var fordelt på 32 aktier, der blev tegnet af 11 nye aktionærer. Blandt disse 11 aktinærer og stiftere var bl.a. boghandler Magnus A. Schultz ("Bakkely", Hasserisvej 105), fabrikant C. Rafn ("Solbakken", Solkrogen ved Rafns Alle), apoteker J.J. Strøyberg og forretningsfører E. Schneider, Hasserisvej 112). Den 26. marts 1904 ændrede vandværket navn til A/S Hasseris Villakvarters Vandværk. Antallet af forbrugere voksede og i 1905 var der registreret 70 forbrugere. Der etableres et samarbejde med "Grundejerforeningen Hasseris Villakvarter" og i 1906 vedtages, at vandleverance gøres betinget af et medlemskab af grundejerforeningen og i 1909 var antallet af forbrugere mere end 100.

I 1989 afsluttes relationerne til Hasseris Vandværk, og forsyningen varetages herefter af Aalborg Kommune, Vandforsyningen.

Siden 1989 har der været valgt 10 formænd for bestyrelsen og medlemstallet er steget fra ca. 1.100 til ca. 1.700 medlemmer af foreningen.

Denne hjemmeside besøges årligt af mellem 4. - 5.000 brugere, der besøger mellem 20. - 25.000 sider årligt

Bestyrelsen udsender ca. 10 Nyhedsbreve årligt til de af foreningens medlemmer, der har tilmeldt en e-mail adresse.

I løbet af 2018 vil foreningens 125 års  jubilæum blive fejret og markeret ved flere lejligheder. Bestyrelsen vil snart annoncere en buket af arrangementer og aktiviteter, der de kommende måneder vil markere og fejre dette.

KLIK HER

Hasseris Grundejerforening er således en af de største  (hvis ikke den største) samt ældste grundejerforeninger i Danmark, når der måles på antal medlemmer og alder. Medlemsskaren omfatter således ca. halvdelen af de husstande, der som ejere af fast ejendom i Hasseris kan optages som medlem af foreningen.

Vi sagde godnat til dyrene i Aalborg Zoologiske Have

Hasseris Grundejerforening havde via Nyhedsbrev indbudt medlemmerne til et besøg

tirsdag, den 8. maj 2018 - kl. 17:30

i Aalborg Zoologiske Have, hvor vi via et besøg efter lukketid fik lejlighed til at sige godnat til dyrene.

Dette ved en guidet rundvisning med besøg i staldene og med et kig bag den officielle facade. Rundvisningen skete i 4 hold på ca. 25 personer pr. hold og varede knap 2 timer.

Vejret var super godt til en rigtig familie-, - eller en bedsteforældre aften.

Her blev løftet stødtænder fra den tidligere hanelefant Tempo og et horn fra et næsehorn blev løftet og studeret. Flere prøvede at holde en slange i egne hænder.

Efter rundvisningen blev der serveret aftensmaden på grillpladsen med 3 forskellige slags sandwich og med lidt koldt øl/sodavand at drikke til.

Her kunne børnene tumle lidt rundt på legepladsen og vi voksne kunne nyde at skoven nu grønnes - ledsaget af lidt løvebrøl.

Der var tilmeldt 96 deltagere. Se foto's - KLIK HER