Hasseris Grundejerforening - værner om Hasseris

Hasseris Grundejerforening

 


 Foreningens formål er at værne om Hasseris og støtte kulturelle aktiviteter i Hasseris.

Hasseris er en grøn og attraktiv bydel i Aalborg. Hasseris Grundejerforening arbejder på mange fronter for at sikre Hasseris for fremtidige generationer. Foreningens formand Jan Ipland mener, at derfor skal udviklingen ske under hensyntagen til bydelens værdier.
Hasseris er Danmarks største haveby. Den består af flere områder, hvor villabyen er den ældste, og Hasseris Enge den nyeste. Med et medlemstal på mere end 1.700 husstande har foreningen et godt grundlag for at øve indflydelse overfor politikere og myndigheder.


Ønsker du også at støtte foreningens formål, kan du nemt blive medlem af Hasseris Grundejerforening

Meld dig ind via dette
link

Debatmøde på Hasseris Gymnasium med kandidater til valget til kommunalbestyrelsen

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening har i anledning af, at der tirsdag, den 21. november 2017 er valg til såvel kommunalbestyrelsen som til regionsrådet.

Mødet afholdes torsdag, den 26. oktober 2017 - kl. 19:00 på Hasseris Gymnsium og alle borgere i Hasseris er velkomne.

Vi har fået tilsagn fra følgende kandidater til valget til kommunalbestyrelsen:

 • rådmand Hans Henrik Henrksen, Socialdemokratiet (A)
 • Kjeld Elimar, Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
 • byrådsmedlem Jørgen Hein, Radikale Venstre (B)
 • Sussanne Flydtkjær, Enhedslisten - De Rød-Grønne (Ø)
 • rådmand Thomas Krarup, Det Konservative Folkeparti (C)
 • Frederik Andreas Hentze, Dansk Folkeparti (O)
 • byrådsmedlem Jens Toft-Nielsen, SF - Socialistisk Folkeparti (F)
 • Henrik Viholm, Liberal Alliance (I)

Til at styre slagets gang er journalist Jørgen Pyndt engageret.

Debatten indledes med et par indlæg med visioner for bydelen. Herefter får hver kandidat præcis 3 minutters taletid inden selve debatten starter op.

Der vil være lejlighed til t stille spørgsmål og debattere med kandidaterne om Hasseris' fremtidige udvikling og hvordan denne hænger sammen med Aalborgs generelle udvikling.

Vi ser frem til en spændende debat med en god stemning, præcise spørgsmål og klare svar - gerne med skarpe holdninger og synspunkter fra kandidaterne.

Vi ser gerne et stort fremmøde denne aften, hvor den fælles fremtid for vores bydel er på programmet.

Aktuelt

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag, den 14. november 2017 - kl. 17:30 på Svalegaarden.

Referatet for bl.a. bestyrelsesmøderne kan læses under menupunktet "Om foreningen" og undermenuen "Møder og referater" - KLIK HER

Referatet af bestyrelsesmøden mandag, den 9. oktober 2017 er nu godkendt og kan ses HER

Du kan finde mødekalenderen for bestyrelsen under menupunktet: "Om foreningen" - "Møder og referater".

Har du en sag, et forslag, en god ide eller lign. som du ønsker bestyrelsen skal tage stilling til, da indsend dette til post@hasseris.dk senest den 6. november 2017 - kl. 12:00.
Bestyrelsen modtager også gerne forslag til en aktivitet, medlemsmøde eller lignende.

 Har du fået en ny e-mail adresse, så husk at få meddelt og/eller selv få ændret denne i foreningens medlemskartotek.

Dette kan du selv gøre under menupunktet - Medlemsservice - eller via en e-mail til foreningens administrator på adressen adm@hasseris.dk

 
       

Ny rekord for antal medlemmer af Hasseris Grundejerforening

Antallet af medlemmer af Hasseris Grundejerforening sætter igen rekord med udgangen af 2016

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening har gjort status på antallet af medlemmer af foreningen ultimo 2016 og kan her konstatere, at dette igen er en ny rekord.

Der er kommet 104 nye medlemmer i løbet af 2016, men samtidigt har vi mistet 100 medlemmer, hvilket giver en nettotilgang på +4 medlemmer. Medlemstallet er derfor nu på

1.750

og dermed det største antal medlemmer i foreningens snart 125 årige historie.

Vi har dog plads til flere medlemmer udtaler

formand Jan Ipland,

så husk at få din nabo, genbo og/eller bagbo med som medlem.

Jo flere vi er - jo stærkere står vi som et talerør for vores fælles bydel.

 

Hasseris Grundejerforening tilbyder igen i sæsonen 2017-18 mulighed for snerydning og glatførebekæmpelse af fortovet på fordelagtige vilkår for medlemmerne

Det er igen lykkedes at forhandle en aftale på plads med Aalborg Anlægsgartneri ApS omfattende snerydning og glatførebekæmpelse (saltning) af fortovet i perioden 1. november 2017 og 31. marts 2018 for de af foreningens medlemmer, der ønsker at tilmelde sig ordningen på de fordelagtige medlemmer.

Pris og vilkår for foreningens medlemmer er på samme vilkår som den seneste sæson og fremgår af det udsendte Servicebrev nr. 2-2017 - Snedrydning, der er udsendt til de medlemmer, der har et fortov ved ejendommen.

Tilmelding sker direkte til Aalborg Anlægsgartneri ApS og i denne forbindelse skal du oplyse dit NAVN, ADRESSE og MEDLEMSNUMMER (hav det venligst klar inden du ringer op). Dette skal ske senest den 13. oktober 2017, dog er tilmelding efter "først til mølle" princippet...

Efter den 13. oktober 2017 stiger prisen med kr. 250,00.

Vilkår:

* Snerydning og saltning af fortov (kun fortov) alle dage inkl. helligdage.
* Snerydning og saltning foretages efter behov, første gang mellem kl. 03:00 og kl. 09:00.
* Der foretages max. 2 gange snerydning og saltning pr. døgn.
* Ved heldags snefald udføres rydning og saltnng efter ophør af snefald.
* Sæson omfatter: 1. november 2017 til 31. marts 2018.
* Pris pr. sæson inkl. salt kr. 1.000 pr. husstand inkl. moms.
* Hjørnegrunde inkl. salt kr. 1.500 pr. husstand inkl. moms.
* Ejendomme med 3 fortov inkl. salt kr. 2.000 pr. husstand inkl. moms.

Faktura udsendes primo december 2017 og dette med en 20-dages betalingsfrist (beløbet ekskl. moms kan fratrækkes på selvangivelsen for 2017, hvis ikke "Håndværkerfradraget - serviceydelser i hjemmet for 2017" allerede er anvendt til anden side og at betaling er foretaget senest den 29.12.2017). Fradraget udgør for 2017 max. kr. 6.000 pr. person.

Aalborg kommune omdeler i ugerne 38 - 39 nye containere til restaffald - har du helt styr på hvordan det fungerer efter den 1. oktober 2017

Der omdeles p.t. igen nye rullende containere til grundejerne i Hasseris og denne gang er det en container til restaffald.

Restaffald - det du ikke kan sortere fra

Restaffald er det, der er tilbage, når du har sorteret papir, plast, metal, glas og miljøfarligt affald fra. Det er groft sagt køkkenaffald, som ingen direkte genbrugsværdi har og bliver kørt til forbrænding. Den type affald kommer du i din papirsæk eller container til restaffald.

Restaffald er for eksempel:

 • madrester
 • kaffefiltre
 • bleer
 • pizzabakker - fordi pizzarester kan ødelægge muligheden for genbrug
 • mælke- og juicekartoner - fordi de er beklædt med plast indvendig
 • chips- og kaffeposer - fordi de har et tyndt lag metalfolie indvendig, som ikke kan skilles fra plasten

Af med affaldet

Alle ejendomme med beboelse er forpligtet til at være tilsluttet Aalborg Kommunes ordning for indsamling af restaffald med minimum en affaldssæk eller container. Du kan stille det antal sække eller containere frem til afhentning, som er tilmeldt din adresse. Vi medtager ikke ekstra restaffald, der ikke er tilmeldt affaldsordningen. Har du brug for mere plads til dit restaffald, kan du ændre i din tilmelding til affaldsordningen. Har du i perioder mere affald end normalt, har du mulighed for at bestille ekstra afhentning. Vi har oprettet en fil med en del stillede spørgsmål, hvor Renovationsvæsenet giver et svar på disse samt en liste med andre gode praktiske oplysninger og fif.

Her kan der downloades yderligere information.

Sorteringsvejledning for enfamiliehuse

Notat vedr. container til restaffald

Sorteringsvejledning for etage og flerfamiliehuse

Brochure for hjemmekompostering

Sådan bruger du kompostmuld

Byggeaffaldsbrochure