Hasseris Grundejerforening - værner om Hasseris

Hasseris Grundejerforening

 


 Foreningens formål er at værne om Hasseris og støtte kulturelle aktiviteter i Hasseris.

Hasseris er en grøn og attraktiv bydel i Aalborg. Hasseris Grundejerforening arbejder på mange fronter for at sikre Hasseris for fremtidige generationer. Foreningens formand Jan Ipland mener, at derfor skal udviklingen ske under hensyntagen til bydelens værdier.
Hasseris er Danmarks største haveby. Den består af flere områder, hvor villabyen er den ældste, og Hasseris Enge den nyeste. Med et medlemstal på mere end 1.700 husstande har foreningen et godt grundlag for at øve indflydelse overfor politikere og myndigheder.


Ønsker du også at støtte foreningens formål, kan du nemt blive medlem af Hasseris Grundejerforening

Meld dig ind via dette
link

Debatmøde på Hasseris Gymnasium med kandidater til valget til kommunalbestyrelsen

Hasseris Grundejerforening havde i anledning af  valget til kommunalbestyrelsen for Aalborg kommune arrangeret et Debatmøde på Hasseris Gymnasium.

Her et foto fra mødet

Til at styre slagets gang var journalist Jørgen Pyndt engageret.

Inden selve debatten startede op havde vi en "hemmelig" indleder og denne person var tidligere rådmand Henrik Thomsen. Foreningens formand Jan Ipland gav også et indlæg og herefter fik hver politiker et indlæg på 3 minutter.

Efter en lille pause hvor der blev budt på en lille forfriskning gik selve debatten igang.

Se lidt foto' fra arrangemenet, hvor der var ca. 200 fremmødte deltagere - KLIK HER

Aktuelt

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag, den 9. januar 2018 - kl. 17:30 på Svalegaarden.

Referatet for bl.a. bestyrelsesmøderne kan læses under menupunktet "Om foreningen" og undermenuen "Møder og referater" - KLIK HER

Referatet af bestyrelsesmødet tirsdag, den 14. november 2017 er nu godkendt og kan ses HER

Du kan finde mødekalenderen for bestyrelsen under menupunktet: "Om foreningen" - "Møder og referater".

Har du en sag, et forslag, en god ide eller lign. som du ønsker bestyrelsen skal tage stilling til, da indsend dette til post@hasseris.dk senest den 2. januar 2018 - kl. 12:00.
Bestyrelsen modtager også gerne forslag til en aktivitet, medlemsmøde eller lignende.

 Har du fået en ny e-mail adresse, så husk at få meddelt og/eller selv få ændret denne i foreningens medlemskartotek.

Dette kan du selv gøre under menupunktet - Medlemsservice - eller via en e-mail til foreningens administrator på adressen adm@hasseris.dk

 
       

Ny rekord for antal medlemmer af Hasseris Grundejerforening

Antallet af medlemmer af Hasseris Grundejerforening sætter igen rekord med udgangen af 2016

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening har gjort status på antallet af medlemmer af foreningen ultimo 2016 og kan her konstatere, at dette igen er en ny rekord.

Der er kommet 104 nye medlemmer i løbet af 2016, men samtidigt har vi mistet 100 medlemmer, hvilket giver en nettotilgang på +4 medlemmer. Medlemstallet er derfor nu på

1.750

og dermed det største antal medlemmer i foreningens snart 125 årige historie.

Vi har dog plads til flere medlemmer udtaler

formand Jan Ipland,

så husk at få din nabo, genbo og/eller bagbo med som medlem.

Jo flere vi er - jo stærkere står vi som et talerør for vores fælles bydel.

 

Hasseris Grundejerforening og Hasseris Kirke har igen i år arrangeret "Juletræet tændes" på plænen ved Hasseris Kirke

Der er jo en god og efterhånden lang tradition for at Hasseris Kirke og Hasseris Grundejerforening hvert år tænder lys i bydelens juletræ på hjørnet af Hasserisvej og Svalegårdsvej. Træet er nu vokset til en pæn størrelse og forsynes nu igen med lys, der tændes

lørdag, den 2. december 2017 - kl. 16:00

hvilket markeres ved et arrangement med lidt musikalsk ledsagelse.

Arrangementet omfatter også et stort telt rejst af spejdertroppen Knuden, hvor der evt. kan søges læ, hvis vejret skaber behov for dette. Her vil der også bliver serveret varm gløgg/sodavand og æbleskiver, når træet er tændt.

 

 

En god måde at markere at nu er juletiden også kommet til Hasseris og dette for såvel store som for små.

Husk godt fodtøj samt evt. halstørsklæde og handsker, vanter eller luffer.

Vel mødt til alle.

Aalborg kommune omdeler i ugerne 38 - 39 nye containere til restaffald - har du helt styr på hvordan det fungerer efter den 1. oktober 2017

Der omdeles p.t. igen nye rullende containere til grundejerne i Hasseris og denne gang er det en container til restaffald.

Restaffald - det du ikke kan sortere fra

Restaffald er det, der er tilbage, når du har sorteret papir, plast, metal, glas og miljøfarligt affald fra. Det er groft sagt køkkenaffald, som ingen direkte genbrugsværdi har og bliver kørt til forbrænding. Den type affald kommer du i din papirsæk eller container til restaffald.

Restaffald er for eksempel:

  • madrester
  • kaffefiltre
  • bleer
  • pizzabakker - fordi pizzarester kan ødelægge muligheden for genbrug
  • mælke- og juicekartoner - fordi de er beklædt med plast indvendig
  • chips- og kaffeposer - fordi de har et tyndt lag metalfolie indvendig, som ikke kan skilles fra plasten

Af med affaldet

Alle ejendomme med beboelse er forpligtet til at være tilsluttet Aalborg Kommunes ordning for indsamling af restaffald med minimum en affaldssæk eller container. Du kan stille det antal sække eller containere frem til afhentning, som er tilmeldt din adresse. Vi medtager ikke ekstra restaffald, der ikke er tilmeldt affaldsordningen. Har du brug for mere plads til dit restaffald, kan du ændre i din tilmelding til affaldsordningen. Har du i perioder mere affald end normalt, har du mulighed for at bestille ekstra afhentning. Vi har oprettet en fil med en del stillede spørgsmål, hvor Renovationsvæsenet giver et svar på disse samt en liste med andre gode praktiske oplysninger og fif.

Her kan der downloades yderligere information.

Sorteringsvejledning for enfamiliehuse

Notat vedr. container til restaffald

Sorteringsvejledning for etage og flerfamiliehuse

Brochure for hjemmekompostering

Sådan bruger du kompostmuld

Byggeaffaldsbrochure