Hasseris Grundejerforening - værner om Hasseris - nu i 125 år

Hasseris Grundejerforening

 


 Foreningens formål er at værne om Hasseris og støtte kulturelle aktiviteter i Hasseris.

Hasseris er en grøn og attraktiv bydel i Aalborg. Hasseris Grundejerforening arbejder på mange fronter for at sikre Hasseris for fremtidige generationer. Foreningens formand Torben Thorup Jensen mener, at derfor skal udviklingen ske under hensyntagen til bydelens værdier.
Hasseris er Danmarks største haveby. Den består af flere områder, hvor villabyen er den ældste, og Hasseris Enge den nyeste. Med et medlemstal på knap 1.700 husstande har foreningen et godt grundlag for at øve indflydelse overfor politikere og myndigheder.
Ønsker du også at støtte foreningens formål, kan du nemt blive medlem af Hasseris Grundejerforening
Meld dig ind via dette
link 

Hasseris Grundejerforening benytter sig af en annonceringsaftale med Hasseris Avis

Aftalen omfatter såvel den internetbaserede udgave samt de nu 6 gange årlige husstands omdelte aviser i bl.a. Hasseris.

Se mere på - Klik på logoet

Ny konstituering af bestyrelsen i Hasseris Grundejerforening onsdag, den 8. august 2018

Formanden for bestyrelsen Jan Ipland meddelte torsdag, den 2. august 2018, at han efter en række personlige overvejelser har valgt at trække sig som formand for og som medlem af bestyrelsen i Hasseris Grundejerforening. Denne udtræden har medført, at der jfr. foreningens vedtægter skal foretages en ny konstituering af bestyrelsen, hvilket er gennemført dags dato. Ny formand bliver den tidligere næstformand, Torben Thorup Jensen, der har været med i bestyrelsesarbejdet i mere end 11 år.

I forbindelse med Jan Iplands udtræden af bestyrelsen rykker suppleanten Britta Kjeldberg Magnussen automatisk ind i bestyrelsen, idet hun er valgt som 1. suppleant til bestyrelsen på generalforsamlingen i april 2018.

Vi takker Jan Ipland for den arbejdsindsats han har ydet for foreningens virke, fortæller den nye formand, Torben Thorup Jensen, der p.t. sammen med den øvrige bestyrelse har travlt med at få de sidste detaljer på plads til den store 125 års Jubilæumsfest på Hasseris Gymnasium søndag, den 26. august 2018, hvor det skal fejres bl.a. med ”Det Store Hasseris Kagebord” for ca. 350 af foreningens medlemmer.

Hasseris Grundejerforening der er en af landets største og ældste grundejerforeninger med sine knap 1.700 medlemmer kunne nemlig den 11. juli 2018 notere sit 125 års jubilæum..

Bestyrelsen har som vedtægterne for foreningen foreskriver afholdt et konstituerende bestyrelsesmøde, hvor der valgt følgende fordeling af posterne og disse er:

Formand: Torben Thorup Jensen

Næstformand: Thorkil F. B. Neergaard

Kasserer: Jacob Kabbel

Sekretær: Britta Kjeldberg Magnussen

Øvrige medlemmer af bestyrelsen er: Preben Eihilt, Anders Kofoed, Susanne Sloth Kristensen og Lars Chr. Nortvig.

Som suppleant er fortsat valgt: Hans Ulrik Larsen.

Bestyrelsen vil i tiden frem til næste generalforsamling også søge at finde nye kandidater, der ønsker at bidrage til foreningens arbejde til fordel for bydelen. - Særligt søger vi bestyrelseskandidater, som kan hjælpe med økonomistyringen (bogføring, betaling af regninger mv.), spørgsmål vedr. byplanfaglige emner samt behandling af byggesager i høring. Som debatteret på den seneste generalforsamling i foreningen ønskes der gerne flere kvinder, repræsenteret i bestyrelsen, men det er selvfølgelig de rette kvalifikationer, der er afgørende med henblik på driften af foreningen og udførelsen af de opgaver, vi skal varetage, pointerer den nyvalgte formand Torben Thorup Jensen.


Så er der igen trukket nye vindere i facebook konkurrencen i anledning af 125 års Jubilæet

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening har nu igen fået lejlighed til at ønske 3 nye vindere til lykke med gevinsterne i den facebook konkurrence der løber her hen over sommeren. Der udtrækkes præmier i juni, juli og august og 1. præmien er hver måned en gasgrill fra Weber og der er også flotte 2. og 3. præmier fra Salgteren i Hasseris, Føtex og Bjerring.

Vinderene af 1. præmien for juli fik mandag, den 6. august 2018 overrakt præmien i Hasseris Bymidte.

Mette Brøndum og Thorkil Neergaard

1. præmie til Mette Brøndum - Weber gasgrill.

2. præmie til Steen Godsk - Føtex Food, Hasseris.

3. præmie Birthe Johansen - Bjerring.

Vi ønsker vinderne et stort til lykke og takker vore sponsorer fra Føtex Food og Bjerring for deltagelsen.

Hasseris Grundejerforening fejrer sit 125 års jubilæum

Hasseris Grundejerforening har den 26. juli 2017 udsendt en indbydelse til foreningens medlemmer om deltagelse i et Jubilæumsarrangement på Hasseris Gymnasium

søndag, den 26. august 2018 - kl. 14:00

(dørene åbnes kl. 13:30 - kom i god tid)

Jubilæumsarrangementet byder på "Det Store Kaffebord" produceret af TechCollege Food, hvor der serveres lækre kager ledsaget af kaffe eller te.

Aalborgs borgmester Thomas Kastrup Larsen har meldt sin ankomst, hvor han vil medvirke til at fejre jubilaren.

Når kaffe og kage er indtaget, trænger vi alle til lidt motion - af lattermusklerne - og til at sørge for dette, har bestyrelsen søgt hjælp hos en af Danmarks største stand-up komikere og tillige bedste tryllekunstnere

Rune Klan

Læs om programmet i det Servicebrev nr. 2-2018 der er udsendt til hvert medlem pr. e-mail til den e-mailadresse, der er noteret på det enkelte medlem. Kan ses under menuen - Nyhedsbreve.

Tilmelding skal foretages via foreningens hjemmeside under menuen Medlemsservice med brug af dit medlemsnummmer og din I-kode. Hvert medlem kan tilmelde op til max. 4 personer fra husstanden og pris pr. deltager er på kr. 25,00, der skal indbetales til foreningens konto i Spar Nord Bank med angivelse af dit medlemsnummer i tekstfeltet.

Tilmelding sker efter først til mølle princippet og kan foretages til og med den 19. august 2018 eller så længe, der er ledige pladser.

Vi slutter af med lidt hyggeligt samvær, hvor der kan nydes et glas fadøl eller er sodavand. Her vil der være lejlighed til f.eks. at få en snak med din nabo eller genbo. Er disse ikke medlem af Hasseris Grundejerforening og ønsker at deltage i Jubilæumsarrangemnetet, så kan en hurtig indmeldelse gøre det muligt at deltage.

Indmeldelse kan ske via hjemmesiden under menuen NYT MEDLEM - KLIK HER

BILLETTERNE ER UDSOLGT!!!

Hasseris Grundejerforening kan i 2018 fejre et 125 års jubilæum

Hasseris Grundejerforening kan den 11. juli 2018 fejre et 125 års jubilæum, idet det denne dato er 125 år siden at "Aktieselskabet Villakvarterets Vandforsyning" blev grundlagt ved en stiftende generalforsamling. Aktiekapitalen i det ny selskab udgjorde kr. 8.000 og var fordelt på 32 aktier, der blev tegnet af 11 nye aktionærer. Blandt disse 11 aktinærer og stiftere var bl.a. boghandler Magnus A. Schultz ("Bakkely", Hasserisvej 105), fabrikant C. Rafn ("Solbakken", Solkrogen ved Rafns Alle), apoteker J.J. Strøyberg og forretningsfører E. Schneider, Hasserisvej 112). Den 26. marts 1904 ændrede vandværket navn til A/S Hasseris Villakvarters Vandværk. Antallet af forbrugere voksede og i 1905 var der registreret 70 forbrugere. Der etableres et samarbejde med "Grundejerforeningen Hasseris Villakvarter" og i 1906 vedtages, at vandleverance gøres betinget af et medlemskab af grundejerforeningen og i 1909 var antallet af forbrugere mere end 100.

I 1989 afsluttes relationerne til Hasseris Vandværk, og forsyningen varetages herefter af Aalborg Kommune, Vandforsyningen.

Siden 1989 har der været valgt 10 formænd for bestyrelsen og medlemstallet er steget fra ca. 1.100 til ca. 1.700 medlemmer af foreningen.

Denne hjemmeside besøges årligt af mellem 4. - 5.000 brugere, der besøger mellem 20. - 25.000 sider årligt

Bestyrelsen udsender ca. 10 Nyhedsbreve årligt til de af foreningens medlemmer, der har tilmeldt en e-mail adresse.

I løbet af 2018 vil foreningens 125 års  jubilæum blive fejret og markeret ved flere lejligheder. Bestyrelsen vil snart annoncere en buket af arrangementer og aktiviteter, der de kommende måneder vil markere og fejre dette.

 Rundvisning på Spritten - Cloud City

Medlemmerne tilbydes en guidet rundvisning på "Spritten" - Cloud City med idémanden Martin Nielsen, der gennem de seneste år har arbejdet hårdt på at få projektet gennemført.

Bestyrelsen har nu indgået en aftale om rundvisning fordelt på 3 hold på 3 forskellige tidspunkter på dagen, den

4. september 2018

- start kl. 12:30 afsluttende med frokost, pris kr. 100 pr. person ')

- start kl. 15:00 afsluttende med kaffe, pris kr. 70 pr. person

- start kl. 17:30 afsluttende med aftensmad, pris kr. 100 pr. person *)

*) til måltidet hører 1 stk. drikkevarer pr. person inkluderet i prisen.

Sidste frist for tilmelding er den 31. august 2018

Læs mere i Nyhedsbrev nr. 5-2018 - KLIK HER

Persondataordningen
På bestyrelsesmødet den 12. juni 2018 har bestyrelsen drøftet de nye regler for GDPR - Persondataforordningen. Du kan her læse, hvad der er besluttet om dette KLIK HER

Aktuelt

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag, den 11. september 2018 - kl. 17:30 på Svalegården og er et ordinært bestyrelsesmøde.

Referatet for bl.a. bestyrelsesmøderne kan læses under menupunktet "Om foreningen" og undermenuen "Møder og referater" - KLIK HER

Referatet af bestyrelsesmødet mandag, den 12. juni 2018 er nu godkendt og kan ses HER

Du kan finde mødekalenderen for bestyrelsen under menupunktet: "Om foreningen" - "Møder og referater".

Har du en sag, et forslag, en god ide eller lign. som du ønsker bestyrelsen skal tage stilling til, da indsend dette til post@hasseris.dk senest den 4. september 2018 - kl. 12:00.
Bestyrelsen modtager også gerne forslag til en aktivitet, et medlemsmøde eller lignende.Har du fået en ny e-mail adresse, så husk at få meddelt og/eller selv få ændret denne i foreningens medlemskartotek.
Dette kan du selv gøre under menupunktet - Medlemsservice - eller via en e-mail til foreningens administrator på adressen adm@hasseris.dk

Skoletiden nærmer sig og små cyklister på vejen

Hasseris Grundejerforening ønsker en cykelafmærkning på Rafns Alle, så alle slags trafikanter "kender deres plads" og trafikken kan afvikles på en sikker og hensigtsmæssig måde,

Så er det tid igen. Det ny skoleår starter om kort tid og mange nye, uøvede trafikanter bliver en del af morgentrafikken.

På Rafns Alle i krydset ved Kong Chrstians Alle er trafikken ret hektisk allerede fra 7:30-tiden om morgenen.

Børnene skal i skole, nogle transporteres i bil, så de må tidligt afsted, for forældrene skal nå at sætte børnene af, inden de selv skal på arbejde. Der er rigtig mange, der er på cykler på vejen og det er en vanskelig - og en farlig strækning at cykle på for små og store trafikanter.

Rafns Alle er smal, der er kun plads til en bil uanset om den skal til højre, venstre eller lige ud. Men man prøver at indrette sig, og skal man svinge til højre trækker bilerne helt ud til kantstenen i højre side (som man skal), - men mange gør det allerede fra Elme Alle.

Så er der lukket af for cyklister.

Cyklisterne finder det naturligt nok mærkeligt at blive skåret af 100 m før krydset, så de kører op på fortovet og når frem til lyskrydset.

Det er selvfølgelig til gene for fodgængerne, så der opstår mange farlige situationer for cyklister og fodgængere - og det er uoverskueligt for bilisterne.

Hasseris Grundejerforening sendte den 20. marts 2018 et brev til Aalborg Kommune, hvor vi opfordrede kommunen til at lave en cykelafmærkning, som den er lavet på rampen til viadukten fra Hasserisgade til Vesterbro.

En ganske smal afmærkning, som sikrer cyklisterne passage.

I brevet til Aalborg Kommune - stadsingeniør Svend Erik Pedersen, foreslår Hasseris Grundejerforening: "at der afmærkes en ca. 100 m lang bred kantbane i østsiden af Rafns Alle fra Elme Alle til Kong Christians Alle.

Den eksisterende vognbanebredde er 3.45 m. Det foreslås, at den brede kantbane etableres i en bredde på 70 cm inkl. en 10 cm bred kantlinie (Q46.2), således at vognbanebredden bliver reduceret til 2,75 m. Der foreslås et cykelsymbol (V41) på Rafns Alle på kørebanearealet mellem stoplinin og fodgængerfeltet. Vi er bevidst om, at kantlinien skal stiples ved 6 overkørsler, samt at de få parkerede biler ved de ubrudte strækninger af kantlinien kan værre en smule mere generende for biltrafikken end i dag. Den foreslåede kantbane vil have stor positiv effekt".

Aalborg Kommune har svaret Hasseris Grundejerforening, at man er opmærksomme på problemet og vil se på sagen. I grundejerforeningen håber vi, at det er et prioriteret projekt.

Vi ønsker sikre skoleveje for vore børn. Sikre forhold for cyklister og en smidig og overskuelig trafikafvikling for bilisterne.

Vi opfordrer Aalborg Kommune til at fremrykke projektet, så vi ikke risikerer alvorlige trafikuheld på strækningen.

Vi er heldige, at bo i en bydel som ligger i cykelafstand fra Midtbyen, derfor skal vi også sørge for, at forholdene for de bløde trafikanter er så sikre, at forældrene tør lade deres børn cykle til skole - og sådan at de selv vælger cyklen som transportmiddel til arbejde.

Biltrafikken er øget så enormt de seneste år, at det vejnet der for mange år siden er etableret i Hasseris er presset til det yderste. Derfor er det vigtigt at sikre de bløde trafikanter mest muligt.

Hasseris Grundejerforening ser frem til at høre - og se kommunens udspil.