Hasseris Grundejerforening - værner om Hasseris

Hasseris Grundejerforening

 


 
Foreningens formål er at værne om Hasseris og støtte kulturelle aktiviteter i Hasseris.

Hasseris er en grøn og attraktiv bydel i Aalborg. Hasseris Grundejerforening arbejder på mange fronter for at sikre Hasseris for fremtidige generationer. Derfor skal udviklingen ske under hensyntagen til bydelens værdier.
Hasseris er Danmarks største haveby. Den består af flere områder, hvor villabyen er den ældste, og Hasseris Enge den nyeste. Med et medlemstal på mere end 1.700 husstande har foreningen et godt grundlag for at øve indflydelse overfor politikere og myndigheder.


Ønsker du også at støtte foreningens formål, kan du nemt blive medlem af Hasseris Grundejerforening

Meld dig ind via dette
link

Er du tilmeldt Betalingsservice?

Gør det nemt for Hasseris Grundejerforening at modtage og administrere din kontingentindbetaling

Hasseris Grundejerforening har det seneste 1-1½ år fået en del nye medlemmer og vi opfordrer til at få den årlige kontingentbetaling tilmeldt Betalingsservice via Nets og eget pengeinstitut

Hasseris Grundejerforening opkræver en gang årligt det årlige kontingent (maj måned) og langt hovedparten af vore medlemmer indbetaler dette via Betalingsservice fra egen konto i eget pengeinstitut. Betalingen er GRATIS og sker automatisk den seneste dag, hvor betaling skal finde sted rettidigt. Så slipper du for at skulle på et såkaldt "Posthus" og betale via et indbetalingskort og give et GEBYR for dette.

Vi har her på hjemmesiden gjort det muligt selv at foretage en tilmelding til Betalingsservice og her skal du bruge:

 • CPR-nr.
 • Registrerings- og kontonummer
 • Medlemsnummer
 • Nem-ID

Dit medlemsnummer fremgår af det seneste Nyhedsbrev, du har modtaget fra Hasseris Grundejerforening.

Du kommer ind på siden, hvor tilmelding kan ske ved at klikke på det røde BS-logo.

Aktuelt

Næste bestyrelsesmøde

Referat for bestyrelsesmødet den 11. oktober 2016 er nu godkendt og offentliggjort på denne hjemmeside - KLIK HER

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes tirsdag, den 8. november 2016 - kl. 17:30 på Svalegården.

Har du en sag, et forslag, en god ide eller lign. som du ønsker bestyrelsen skal tage stilling til, da indsend dette til post@hasseris.dk senest den 01.11.2016 - kl. 12:00.
Bestyrelsen modtager også gerne forslag til en aktivitet, medlemsmøde eller lignende.

Har du fået en ny e-mail adresse, så husk at få meddelt og/eller selv få ændret denne i foreningens medlemskartotek.

Dette kan du selv gøre under menupunktet - Medlemsservice - eller via en e-mail til foreningens administrator på adressen adm@hasseris.dk

 
       

Ny bestyrelse

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening har på et konstituerende bestyrelsesmøde, den 17. maj 2016 fordelt posterne sådan

 • Jan Ipland, formand
 • Torben Thorup Jensen, næstformand
 • Jens Ole Christensen, kasserer
 • Lars Chr. Nortvig, sekretær
 • Per Studsholt
 • Preben Eihilt
 • Jens Erik Laursen.

Som suppleanter til bestyrelsen er valgt:

 • Thorkil Neergaard
 • Anders Skeem Koefoed

Som administrator er Hans Ulrik Larsen tilknyttet. Se foto's - KLIK HER

Hvad gælder for mig?

Skal du bygge til eller renovere dit hus, bør du forinden undersøge, hvilke regler der gælder for dig

Det gør du nemt ved at klikke her

En stor del af Hasseris er omfattet af bevarende lokalplaner, som under ét benævnes "Hasseris bevar mig vel".

Planerne indeholder en kategorisering af alle ejendomme, og der findes gode vejledninger om hvordan man bør foretage ændringer, og dermed bevare den oprindelge byggestil for ejendommen.

Planer er præmieret som de eneste i Nordjylland for sin nytænkning og inddragelse af beboerne.

Mangler du lidt inspiration til det næste rejsemål

Bestyrelsen har arrangeret en rejseaften hvor der bydes på foredrag samt tapas

Hasseris Grundejerforening har fået ægteparret Anna og Per Studsholt til at levere det spændende og informative foredrag "Jorden rundt på 80 minutter". Her kan du høre gode tips og de særlige indtryk parret har fået på turene gennem ikke mindre end 134 lande.

Efter foredraget serveres der en omgang af den gode tapas, som køkkenet på Hasseris Gymnasium kan præstere.

Arrangementet er kun for medlemmer af foreningen og afholdes.

7. november 2016 - kl. 19:00-22:00

på Hasseris Gymnasium.

Læs mere om dette - KLIK HER

Arrangementet er nu UDSOLGT!!