Hasseris Grundejerforening - værner om Hasseris

Hasseris Grundejerforening

 


 Foreningens formål er at værne om Hasseris og støtte kulturelle aktiviteter i Hasseris.

Hasseris er en grøn og attraktiv bydel i Aalborg. Hasseris Grundejerforening arbejder på mange fronter for at sikre Hasseris for fremtidige generationer. Foreningens formand Jan Ipland mener, at derfor skal udviklingen ske under hensyntagen til bydelens værdier.
Hasseris er Danmarks største haveby. Den består af flere områder, hvor villabyen er den ældste, og Hasseris Enge den nyeste. Med et medlemstal på mere end 1.700 husstande har foreningen et godt grundlag for at øve indflydelse overfor politikere og myndigheder.


Ønsker du også at støtte foreningens formål, kan du nemt blive medlem af Hasseris Grundejerforening

Meld dig ind via dette
link

Medlemmerne indbydes til rundvisning i det nye rekreative område Vestre Fjordpark med Sundheds- & Kulturrådmand Mads Duedahl

Hasseris Grundejerforening indbyder medlemmerne til at deltage i et besøg med rundvisning i Vestre Fjordpark, mandag den 21. august 2017 - kl. 18:00, hvor vi skal vises rundt af rådmand Mads Duedahl og en medarbejder fra Aalborg Kommune.   

Vi skal høre historien om projektets tilblivelse fra ide til det endelige og nu færdige resultat på det ca. 165.000 m2 store areal, der blev indviet officielt i juni 2017.

Rundvisningen afsluttes med et lettere traktement i Foreningshuset.bestående af en lækker sandwich leveret af Café Salt og dertil et glas vin eller en øl/vand.

Vi har max. plads til 100 deltagende personer, så tilmelding er efter først til mølle...

Tilmelding foretages via foreningens hjemmeside jfr. det udsendte Nyhedsbrev nr. 5-2017 til medlemmernes e-mail adresse. Tilmelding er dog først gældende, når der er foretaget en indbetaling på kr. 50,00 pr. tilmeldt person til foreningens konto med oplyst medlemsnummer i tekstfeltet.

Arrangementet er UDSOLGT!! - der er allerede 100 tilmeldte!!

Vi mødes på P-pladsen på Skydebanevej 14, 9000 Aalborg og rundvisningen starter kl. 18:00.

Aktuelt

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag, den 12. september 2017 - kl. 17:30 på Svalegaarden.

Referatet for bestyrelsesmødet den 20. april 2017 er nu godkendt og offentliggjort på denne hjemmeside - KLIK HER

Du kan finde mødekalenderen for bestyrelsen under menupunktet: "Om foreningen" - "Møder og referater".

Har du en sag, et forslag, en god ide eller lign. som du ønsker bestyrelsen skal tage stilling til, da indsend dette til post@hasseris.dk senest den 5. september 2017 - kl. 12:00.
Bestyrelsen modtager også gerne forslag til en aktivitet, medlemsmøde eller lignende.

Har du fået en ny e-mail adresse, så husk at få meddelt og/eller selv få ændret denne i foreningens medlemskartotek.

Dette kan du selv gøre under menupunktet - Medlemsservice - eller via en e-mail til foreningens administrator på adressen adm@hasseris.dk

 
       

Ny rekord for antal medlemmer af Hasseris Grundejerforening

Antallet af medlemmer af Hasseris Grundejerforening sætter igen rekord med udgangen af 2016

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening har gjort status på antallet af medlemmer af foreningen ultimo 2016 og kan her konstatere, at dette igen er en ny rekord.

Der er kommet 104 nye medlemmer i løbet af 2016, men samtidigt har vi mistet 100 medlemmer, hvilket giver en nettotilgang på +4 medlemmer. Medlemstallet er derfor nu på

1.750

og dermed det største antal medlemmer i foreningens snart 125 årige historie.

Vi har dog plads til flere medlemmer udtaler

formand Jan Ipland, så husk at få din nabo, genbo og/eller bagbo med som medlem.

Jo flere vi er - jo stærkere står vi som et talerør for vores fælles bydel.

 

Generalforsamling i Hasseris Grundejerforening

"Aalborg Groovy Gospel" startede generalforsamlingen med et flot musikalsk indslag

og de mange fremmødte medlemmer

samt aftenens dirigent advokat Anders Bredgaard, der stod for gennemførelsen af generalforsamling jfr. foreningens vedtægter.

Bestyrelsen er konstitueret bestyrelsesmøde den 9. maj 2017.

Du kan se plancherne fra generalforsamlingen ved at foretage et - KLIK HER

Du kan læse referatet for generalforsamlingen ved at foretage et KLIK HER

Borgermøde på Hasseris Gymnasium tirsdag, den 22. august 2017 - kl. 19:00 - 21.00 med rådmand Hans Henrik Henriksen og stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen fra Aalborg Kommune

Der inviteres til åbent borgermøde om udviklingen i Hasseris, hvor rådmand Hans Henrik Henriksen og stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen vil deltage i debatten.

Den konkrete anledning til mødet er nogle af de meget omdiskuterede byggesager og den ikke planlagte byfortætning, vi er vidne til bl.a. i landsbymiljøet i Gl. Hasseris. Her har Landsbyforeningen og Hasseris Grundejerforening i fællesskab har råbt vagt i gevær.Sagerne handler bl.a. om den spetkulære sag om "Srænthusene" Bygaden 27-31 og bebyggelsen i Byengen med 24 rækkehuse i stedet for de maksimale 6 huse jfr. gældende planrammer.

Det handler i den sidste ende om den bevarende lokalplan 05-022 Gl. Hasseris Landsby - er der en fremtid for denne eller skal vi løbende opleve at nye byggesager gennemføres via nye lokalplaner med øgede byggeprocenter samt en ignorering af det gældende landsbymiljø, som gennem de seneste mange år er forsøgt bevaret og giver området en helt unik arkitektur og karakter.

Gl. Hasseris Landsbyforening står for arrangementet og Hasseris Grundejerforening deltager med to repræsentanter fra bestyrelsen.

Hasseris Avis har den 16. august 2017 udgivet en artikel om sagen, som du kan læse på avisens hjemmeside www.hasserisavis.dk - klik her.

Hasseris Grundejerforening glæder sig til at møde en af kommunens rådmænd samt kommunens stadsarkitekt til en saglig dialog om forholdene om kring vor kommunens planlægning.

Mødet er åbent for alle i Hasseris - så mød op og hør debatten.