Hasseris Grundejerforening - værner om Hasseris - nu i 125 år

Hasseris Grundejerforening

 


 


Foreningens formål er at værne om Hasseris og støtte kulturelle aktiviteter i Hasseris.

Hasseris er en grøn og attraktiv bydel i Aalborg. Hasseris Grundejerforening arbejder på mange fronter for at sikre Hasseris for fremtidige generationer. Foreningens formand Torben Thorup Jensen mener, at derfor skal udviklingen ske under hensyntagen til bydelens værdier.
Hasseris er Danmarks største haveby. Den består af flere områder, hvor villabyen er den ældste, og Hasseris Enge den nyeste. Med et medlemstal på knap 1.700 husstande har foreningen et godt grundlag for at øve indflydelse overfor politikere og myndigheder.
Ønsker du også at støtte foreningens formål, kan du nemt blive medlem af Hasseris Grundejerforening
Meld dig ind via dette
link 

Ny konstituering af bestyrelsen i Hasseris Grundejerforening

onsdag, den 8. august 2018

og

tirsdag, den 13. november 2018

Hasseris Grundejerforening der er en af landets største og ældste grundejerforeninger med sine knap 1.700 medlemmer måtte den 2. august 2018 notere sig, at den tidligere formand Jan Ipland valgte pludselig at stoppe som formand for bestyrelsen.

Bestyrelsen har derfor som vedtægterne for foreningen foreskriver afholdt et konstituerende bestyrelsesmøde, hvor følgende fordeling af posterne blev:

Formand: Torben Thorup Jensen

Næstformand: Thorkil B. Neergaard

Kasserer: Anders Koefoed *)

Sekretær: Britta Kjeldberg Magnussen

Øvrige medlemmer af bestyrelsen er: Preben Eihilt, Susanne Sloth Kristensen og Lars Chr. Nortvig.

*) I forbindelse med bestyrelsesmødet den 13. november 2018 blev der som en del af mødet foretaget en ny konstituering af bestyrelsen i forbindelse med, at Jacob Kabbel har valgt at udtræde af bestyrelsen. Der var genvalg på alle pladser undtagen posten som kasserer, der nu varetages af Anders Koefoed.

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening afholder næste ordinære bestyrelsesmøde tirsdag, den 8. januar 2019 - kl 17:30 - 21:00 på Svalegaarden.

Har du som medlem af foreningen et emne eller en sag, du ønsker bestyrelsen skal behandle eller et forslag til et arrangement - så send venligst en mail om dette på adressen: post@hasseris.dk senest mandag, den 1. januar 2019 - kl. 12:00 - så kan den nå at komme på dagsorden til det kommende møde.

Du kan læse det seneste offentiggjorte referat af et bestyrelsesmøde i Hasseris Grundejerforening for mødet den 13. november 2018 ved at foretage et KLIK HER

Juletræet Tændes

Hasseris Grundejerforening har igen i år sammen med Hasseris Kirke sørget for at vores bydel Hasseris får tændt juletræet på hjørnet af Hasserisvej og Svalegårdsvej. Dette sker ved et fælles arrangement

Lørdag, den 1. december 2018 med start kl. 16:00.

Her vil være lidt musikalsk underholdning inden træet tændes og spejdertroppen Knuden vil sørge for servering af gløgg, sodavand og lune æbleskiver.

Alle er velkomne

Persondataordningen
På bestyrelsesmødet den 12. juni 2018 har bestyrelsen drøftet de nye regler for GDPR - Persondataforordningen. Du kan her læse, hvad der er besluttet om dette KLIK HER 

Hasseris Grundejerforening benytter sig af en annonceringsaftale med Hasseris Avis

Aftalen omfatter såvel den internetbaserede udgave samt de nu 6 gange årlige husstands omdelte aviser i bl.a. Hasseris.

Se mere på - Klik på logoet

 

 

 

 

 

 

 

Kom til INFO-aften med forfatteren Erik Iversen, der vil fortælle om sin nye bog om arkitekt Jacob Blegvad og få et signeret eksemplar med hjem.

Hasseris Grundejerforening har den 22. november 2018 - kl. 19:00 arrangeret et foredrag med forfatteren Erik Iversen, der vil fortælle om arbejdet med færdiggørelsen af den nye bog om arkitekt Jacob Blegvad. Arrangementet afholdes som meddelt i Nyhedsbrev nr. 6-2018 af den 27. oktober 2018 i Kirkesalen under Hasseris Kirke (indgang fra Thorsens Alle). Tilmelding via hjemmesiden som beskrevet i Nyhedsbrevet. Der er max. 110 pladser og du kan max. tilmelde 2 personer pr. medlemsnummer. Tilmelding sker efter princippet først til mølle... så længe pladser haves eller senest den 18. november 2018.

Arrangementet er UDSOLGT

Som deltager på mødet får du udleveret 1 eksemplar af bogen og du har mulighed for at få dette signeret af forfatteren.

Skulle du være forhindret i at deltage kan du i stedet vælge at booke en afhentning af 1 stk bog på en af de tre nedennævnte datoer og tidsrum på Hasseris Bibliotek i Hasseris Bymidte:

Torsdag   29. november 2018   kl. 10:30 - 13:00

Onsdag      5. december 2018   kl. 16:30 - 19:00

Lørdag       8. december 2018   kl. 10:30 - 13:00

hvor du skal huske at udskrive og medbringe din kvittering for afhentning af 1 stk bog den pågældende dato. Disse udleveres også så længe lager haves - så har du en kvittering på en booking for afhentning af en bog, så er en af de indkøbte 1.250 bøger din. Booking sker via hjemmesiden og kvittering modtages på din e-mail.

Forfatteren af bogen om arkitekt Jacob Blegvad er skrevet af forfatteren Erik Iversen. Nogen synes måske, at navnet på forfatteren lyder bekendt, hvilket jo kan have sin årsag i at den bog som mange medlemmer modtog i 2011 om arkitekt Einar Packnes var skrevet af den selvsamme forfatter.

Bogen er udgivet af Museumsforeningen Hasserisstuerne - læs mere om denne forening på hjemmesiden: www.hasserisstuerne.dk

 

 

Vi søger nye emner til bestyrelsen og til valg som suppleanter til generalforsamlingen i april 2019

Bestyrelsen vil i tiden frem til den næste ordinære generalforsamling søge at finde nye kandidater, der ønsker at bidrage til foreningens arbejde til fordel for bydelen. - Særligt søger vi kandidater til valg til bestyrelsen, som kan hjælpe med:

- økonomistyring mv. (bogføring, kontingentbetalinger, betaling af regninger, medlemsadministration mv.) (posten som kasserer)

- sager vedr. offentlige planrammer (kommune-/lokalplaner) og/eller behandling af byggesager sendt i høring (f.eks arkitekt, bygningskonstruktør, byggesagkyndig o.l.)

- IT (hjemmeside, kommunikation med medlemmerne, de programmer som vi arbejder med i bestyrelsen) (f.eks IT-kyndig, hjemmesideudvikler o.l.).

At være medlem af bestyrelsen kræver, at du er engageret i, hvad der sker i bydelen Hasseris og er villig til at ville yde nogle timers arbejde om ugen på frivillig basis. Arbejdsindsatsen kan forekomme "lidt i klumper", idet der kan kræves lidt ekstra indsats, når vi afholder et arrangement. Du modtager ikke noget honorar for din indsats.

Arbejdet i bestyrelsen sker normalt i et godt samarbejdsklima, der også giver plads til gode og saglige meningsudvekslinger, når synspunkterne lige skal vendes og drøftes. Vi plejer at have en munter tone, så en god humor er absolut en fordel.

Så er du interesseret og mener, at dette lige er noget du kunne tænke dig at gøre en indsats for, så kom allerede nu på banen og tag en uforpligtende kontakt til formand Torben Thorup Jensen på post@hasseris.dk - så kan du få lejlighed til at høre mere om de konkrete opgaver.

Vi afholder typisk bestyrelsesmøde hver den 2. tirsdag i en måned - dog undtaget juli og december måned.

Det forventes, at du er til stede til disse bestyrelsesmøder, så vidt det er muligt. Mødekalender uddeles på det konstituerende bestyrelsesmøde for det kommende bestyrelsesår.