Hasseris Grundejerforening - værner om Hasseris

Hasseris Grundejerforening

 


 Foreningens formål er at værne om Hasseris og støtte kulturelle aktiviteter i Hasseris.

Hasseris er en grøn og attraktiv bydel i Aalborg. Hasseris Grundejerforening arbejder på mange fronter for at sikre Hasseris for fremtidige generationer. Foreningens formand Jan Ipland mener, at derfor skal udviklingen ske under hensyntagen til bydelens værdier.
Hasseris er Danmarks største haveby. Den består af flere områder, hvor villabyen er den ældste, og Hasseris Enge den nyeste. Med et medlemstal på mere end 1.700 husstande har foreningen et godt grundlag for at øve indflydelse overfor politikere og myndigheder.


Ønsker du også at støtte foreningens formål, kan du nemt blive medlem af Hasseris Grundejerforening

Meld dig ind via dette
link

Ordinær generalforsamling i Hasseris Grundejerforening er nu afholdt

Hasseris Grundejerforening har den 20. april 2017 afholdt den årlige ordinære generalforsamling jfr. foreningens vedtægter, og dette med knap 100 fremmødte medlemmer i Kirkesalen.

Generalforsamlingen blev indledt med lidt underholdning af "Aalborg Groovy Gospel" under ledelse af Heidi Bisgaard. Koret underholdt med flere numre.

Efter generalforsamlingen består bestyrelsen af:

* Jan Ipland (genvalgt)

* Torben Thorup Jensen (genvalgt)

* Per Studsholt

* Preben Eihilt

* Lars Chr. Nortvig

* Thorkil Neergaard (ny valgt)

* Anders Koefoed (ny valgt).

Som suppleanter er valgt:

* Jacob Kabbel

* Susanne Sloth Kristensen

Som revisorer er valgt:

* Redmark

* Verner Larsen

Som administrator fortsætter

* Hans Ulrik Larsen

Jens Ole Christensen og Jens Erik Laursen er samtidig udtrådt af bestyrelsen idet de ikke ønskede genvalg.

Revisor samt tidligere formand for og medlem af bestyrelsen Jørgen Svensson trak sig samtidig fra posten som revisor.

Aktuelt

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag, den 8. august 2017 - kl. 17:30 på Svalegaarden.

 

Referatet for bestyrelsesmødet den 20. april 2017 er nu godkendt og offentliggjort på denne hjemmeside - KLIK HER

 

Du kan finde mødekalenderen for bestyrelsen under menupunktet: "Om foreningen" - "Møder og referater".

Har du en sag, et forslag, en god ide eller lign. som du ønsker bestyrelsen skal tage stilling til, da indsend dette til post@hasseris.dk senest den 1. august 2017 - kl. 12:00.
Bestyrelsen modtager også gerne forslag til en aktivitet, medlemsmøde eller lignende.

Har du fået en ny e-mail adresse, så husk at få meddelt og/eller selv få ændret denne i foreningens medlemskartotek.

Dette kan du selv gøre under menupunktet - Medlemsservice - eller via en e-mail til foreningens administrator på adressen adm@hasseris.dk

 
       

Ny rekord for antal medlemmer af Hasseris Grundejerforening

Antallet af medlemmer af Hasseris Grundejerforening sætter igen rekord med udgangen af 2016

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening har gjort status på antallet af medlemmer af foreningen ultimo 2016 og kan her konstatere, at dette igen er en ny rekord.

Der er kommet 104 nye medlemmer i løbet af 2016, men samtidigt har vi mistet 100 medlemmer, hvilket giver en nettotilgang på +4 medlemmer. Medlemstallet er derfor nu på

1.750

og dermed det største antal medlemmer i foreningens snart 125 årige historie.

Vi har dog plads til flere medlemmer udtaler

formand Jan Ipland, så husk at få din nabo, genbo og/eller bagbo med som medlem.

Jo flere vi er - jo stærkere står vi som et talerør for vores fælles bydel.

 

Generalforsamling i Hasseris Grundejerforening

"Aalborg Groovy Gospel" startede generalforsamlingen med et flot musikalsk indslag

og de mange fremmødte medlemmer

samt aftenens dirigent advokat Anders Bredgaard, der stod for gennemførelsen af generalforsamling jfr. foreningens vedtægter.

Bestyrelsen konstitueres på det førstkommende bestyrelsesmøde den 9. maj 2017.

Du kan se plancherne fra generalforsamlingen ved at foretage et - KLIK HER

Du kan læse referatet for generalforsamlingen ved at foretage et KLIK HER

Møde med Park & Natur, v/stadsgartner Kirsten Lund Andersen

Torsdag den 30. marts 2017 var der arrangeret et informationsmøde på Hasseris Gymnasium for medlemmerne af Hasseris Grundejerforening, hvor driftsplanerne for den løbende pleje og vedligeholdelse af "De Grønne Områder" i indeværende budgetår samt hvilke aktiviteter, der p.t. er prioriteret på listen for de kommende 2-5 år i vores bydel Hasseris blev gennemgået. Denne gennemgang blev forestået af stadsgartner Kirsten Lund Andersen for de 125 tilmeldte medlemmer.

Her var gennemgangen med en stor detaljegrad, da den foregik helt ned på vejniveau. Mange af tilhørerne hørte også det nye udtryk i "naturplejekredse" - nemlig ordet BIODIVERSITET

der skal være medvirkende til beskyttelse af såvel dyre- som plantelivet i de enkelte lokalområder.

Spørgelysten fra forsamlingen var stor og stadsgartner Kirsten Lund Andersen svarede beredvilligt og klart på alle spørgsmål.

 

Stadsgartner Kisten Lund Andersen