Hasseris Grundejerforening - værner om Hasseris - nu i mere end 125 år

Hasseris Grundejerforening


 


 

Foreningens formål er at værne om Hasseris og støtte kulturelle aktiviteter i Hasseris.

Hasseris er en grøn og attraktiv bydel tæt på centrum af Aalborg og er tillige Danmarks største haveby. Den består af flere områder, hvor Villabyen er den ældste, og Hasseris Enge er den nyeste. Hasseris Grundejerforening er med et medlemstal på 1.661 grundejere (31.12.2018), hvilket giver foreningen et godt grundlag for at øve indflydelse overfor politikere og offentlige myndigheder.

Hasseris Grundejerforening arbejder på mange fronter for at sikre vores bydel Hasseris for fremtidige generationer. Foreningens formand Torben Thorup Jensen mener, at derfor skal udviklingen ske under hensyntagen til bydelens værdier. Vi har mærket en stigende interesse og et voksende engagement i at værne om det særpræg, der kendetegner de respektive dele af Hasseris. Det er jo også dette, der er med til at gøre området attraktivt og eftertragtet.

Her ønskes ikke gennemført byggeprojekter med øgede bebyggelsesprocenter, flere etager samt fortætning med flere boliger udført af foretagsomme developere via en byudvikling bestående af nye lokalplaner for de enkelte projekter. Bydelens eksisterende infrastruktur kan heller ikke bære mere trafik, der de kommende år vil blive belastet med flere køer og længere transporttid, når boligbyggeriet i Hasseris og Sofiendals Enge er gennemført.

 

Har du tilmeldt din betaling af det årlige kontingent til betalingsservice via Nets

Hasseris Grundejerforening har p.t. et medlemskartotek, der er med en tilknyttet e-mail adresse for nu mere end 96,3 % af samtlige medlemmer. Dette gør det muligt for bestyrelsen nemt og effektivt at kunne kommunikere information ud på en hurtig og billig måde.

Når vi måler på tilmeldingen af den årlige kontingent indbetaling (sker i maj måned), kan vi notere at tallet er forbedret de senere år og at den nu er øget til 94,8 % af vore medlemmer, der benytter sig af:

via Nets. Vi ser gerne, at så mange af vore medlemmer benytter sig af den gratis ordning via Betalingsservice. Her er du sikker på, at betalingen bliver foretaget og dette på datoen for seneste rettidige indbetaling (du kan således trygt været taget på ferie eller lign.). Du modtager en Betalingsoversigt i din e-boks (kan også sendes pr. post normalt mod et gebyr) ca. 1 uge før den 1. i den måned, hvor betalingen finder sted.

Fordelen for Hasseris Grundejerforening er, at de personer fra bestyrelsen, der jo er frivilligt arbejdende, modtager en fil med betalinger, der automatisk bogføres i foreningens bogholderi og ikke giver en del administrativt arbejde som kontingentbetalinger via udsendte indbetalingskort. Disse kort er også pålagt et gebyr på kr. 35 pr. betaling, som du påføres.

Så tilmeld din betaling til Nets via et

KLIK HER

Du skal have et registrerings- og et kontonummer klar for den konto, hvor betalingen skal betales fra, CPR-nr.  samt dine tilmeldingsoplysninger fra Hasseris Grundejerforening.

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening er nu valgt og efter en konstituering vil det nye hold være klar til arbejdet det kommende år 

Her er det nye hold - fra venstre af er det:

Steen Sloth Olsen, Mogens Vinther, Thorkil B. Neergaard, Torben Thorup Jensen, Susanne Sloth Kristensen, Britta K. Magnussen, Erik V. Dam, Preben Eihilt, Lars Chr. Nortvig og Anders Koefoed.

Du kan dobbeltklikke på billedet og se det i stor størrelse,

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening afholder konstituerende  bestyrelsesmøde tirsdag, den 14. maj 2019 - kl 17:30 - 18:00 i Svalegaarden.

Har du som medlem af foreningen et ee eller en sag, du ønsker bestyrelsen skal behandle eller et forslag til et arrangement - så send venligst en mail om dette på adressen: post@hasseris.dk senest mandag, den 7. maj 2019 - kl. 12:00 - så kan den nå at komme på dagsorden til det kommende møde.

Du kan læse det seneste offentiggjorte referat af et bestyrelsesmøde i Hasseris Grundejerforening for mødet den 12. marts 2019 ved at foretage et KLIK HER

Hasseris Grundejerforening invitererede medlemmerne til Musical og Tapas

Som traditionerne nu efterhånden foreskriver det, havde bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening igen i 2019 købt en forestilling med musicsealen "Dancing Queen" baseret på sange med tekst & musik fra ABBA. Arrangementet er stadig populært blandt medlemmerne idet der var 257 tilmeldte. Dette til trods for at forestillingen allerede startede kl. 18:00 på gymnasiet.

Inden forestillingen begyndte bød formanden Torben Thorup Jensen velkommen og havde fået selskab af den nye rektor fra Hasseris Gymnasium Ole Droob, der præsenterede dels sig selv for grundejerne i Hasseris og tillige aftenens forestilling.

I pausen blev der budt en forfriskning i form af et glas vin eller en øl/vand.

Efter forestillingen var der dækket op i aulaen, hvor der blev serveret tapas med hvid-/rødvin samt øl/vand og afsluttet med kaffe med lidt sødt.

Aftenen sluttede lige omkring kl. 22:00 og her gav mange medlemmer udtryk for at det havde været en dejlig aften og et godt arrangement.

Hasseris Grundejerforening afholdt den 24. januar 2019 en INFO-aften i Kirkesalen under Hasseris Kirke med deltagelse af medarbejdere fra By- & Landskabsudvalget med afdelingsleder Torben Kjeldgaard Larsen i spidsen samt arkitekt MAA Søren Tortzen fra CF Møller Arkitekter.

Begge holdt et indlæg, hvor der undervejs var mulighed for at stille spørgmål fra salen.

Her blev der oplyst om sagens gang hos Aalborg Kommune samt hvilke love og regler en byggesag kan komme i berøring med.

Rådgiveren fra arkitektfirmaet oplyste om, hvor deres ekspertise gør gavn for en bygherre.

Thorkil Neergaard, Søren Tortzen og Torben Kjeldgaard Larsen

Aftenen forløb hurtigt og de mange spørgsmål fra salen blev alle besvaret. Der var dog på forhånd meddelt, at der ikke kunne behandles enkeltsager på selve mødet. Der deltog ca. 75 medlemmer.

Hasseris Grundejerforening afholdt den 11. april 2019 ordinær generalforsamling

Der blev sat ny rekord for antal deltagere til generalforsamlingen i Kirkesalen under Hasseris Kirke. De max. 130 siddepladser i lokalet med plads ved et bord var i flere uger inden selve dagen besat via den tilmelding, der i år var mulig via denne hjemmeside.

Dørene blev åbnet kl. 18:30 og der var fra starten af allerede en pæn tilstrømning af medlemmer og herunder også af flere medlemmer, der ikke var blevet tilmeldt eller blot mødte op, hvilket jo også kan lade sig gøre. Ved denne løsning e der dog ingen garanti for en plads ved et bord til spisningen. Der var i alt 138 medlemmer mødt op fra 86 husstande..

Inden selve generalforsamlingen var der underholdning af koret "Listen Up", der gav 3 numre.

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

a. Torben Thorup Jensen (afgik efter tur, villig til valg)

b. Thorkil B. Neergaard (afgik efter tur, villig til genvalg)

c.  Anders Koefoed (afgik efter tur, villig til genvalg)

d. Hans Ulrik Larsen (afgik, ikke villig til genvalg)

 Bestyrelsen foreslog:

e. Steen Sloth Olsen (villig til valg)(valgt for 1 år)

f.  Mogens Vinther (villig til valg)

Valgt som suppleant:

I.  Erik Dam (villig til valg)

På generalforsamlingen tog man afsked med Hans Ulrik Larsen, der de seneste 16 år har været en markant ildsjæl i foreningen og i samme periode har brugt så mange timer til gavn for såvel foreningen som for medlemmerne.

Hans Ulrik Larsen har været den gennemgående arbejdskraft, der ført foreningen fra den analoge verden til nu at benytte digitale redskaber for medlemskartoteket, kontakten til medlemmerne, denne hjemmeside mv.

3 formænd overrækker HasserisPrisen

Formanden afbrød således generalforsamlingen under præsentationen af bestyrelsen og hidkaldte hjælp fra to tidligere formænd - Jørgen Svensson og Jens Ole Christensen - under hvilke Hans Ulrik Larsen også har arbejdet og dette primært som administrator.

Afbrydelsen sluttede med at Hans Ulrik Larsen fik overrakt HASSERISPRISEN der ikke er uddelt siden 2010. Hasserisprisen består af en Alto vase med en indgravering med ordlyden "Hasserisprisen 2019".

Mødet blev afsluttet med lidt tapas med hvid- & rødvin.

Du kan se en kopi af plancherne fra generalforsamlingen ved et - Plancher fra generalforsamlingen - 11.04.2019

Har du ikke fået hentet dit eksemplar af bogen om Jacob Blegvad, så får du endnu en lejlighed til dette

Bestyrelsen havde i november og december 2018 arrangeret i alt 4 lejligheder, hvor medlemmerne mod en forudgående booking på denne hjemmeside. Bookingen giver en kvittering, som skal udskrives og medbringes ved afhentning af bogen. Kvitteringen kan dog forevises på smartphone eller tablet.

Der bliver nu lejlighed for de medlemmer, der ikke allerede har modtaget en bog til at booke en afhentning enten

Tirsdag, den 5. februar 2019 - kl. 16:00 - 18:00

eller

Lørdag, den 9. februar 2019 - kl. 11:00 - 13:00.

Begge dage på Hasseris Bibliotek.

Bemærk venligst, at der udleveres bøger efter først til mølle princippet eller på alm. dansk, så længe lager haves.

Læs mere om dette i Nyhedsbrev nr. 3-2019

.

Persondataordningen
På bestyrelsesmødet den 12. juni 2018 har bestyrelsen drøftet de nye regler for GDPR - Persondataforordningen. Du kan her læse, hvad der er besluttet om dette KLIK HER 

Hasseris Grundejerforening benytter sig af en annonceringsaftale med Hasseris Avis

Aftalen omfatter såvel den internetbaserede udgave samt de nu 6 gange årlige husstands omdelte aviser i bl.a. Hasseris.

Se mere på - Klik på logoet