Hasseris Grundejerforening - værner om Hasseris - nu i 125 år

Hasseris Grundejerforening

 


 


Foreningens formål er at værne om Hasseris og støtte kulturelle aktiviteter i Hasseris.

Hasseris er en grøn og attraktiv bydel i Aalborg. Hasseris Grundejerforening arbejder på mange fronter for at sikre Hasseris for fremtidige generationer. Foreningens formand Torben Thorup Jensen mener, at derfor skal udviklingen ske under hensyntagen til bydelens værdier.
Hasseris er Danmarks største haveby. Den består af flere områder, hvor villabyen er den ældste, og Hasseris Enge den nyeste. Med et medlemstal på knap 1.700 husstande har foreningen et godt grundlag for at øve indflydelse overfor politikere og myndigheder.
Ønsker du også at støtte foreningens formål, kan du nemt blive medlem af Hasseris Grundejerforening
Meld dig ind via dette
link 

 

Hasseris Grundejerforening benytter sig af en annonceringsaftale med Hasseris Avis

Aftalen omfatter såvel den internetbaserede udgave samt de nu 6 gange årlige husstands omdelte aviser i bl.a. Hasseris.

Se mere på - Klik på logoet

 

Ny konstituering af bestyrelsen i Hasseris Grundejerforening

onsdag, den 8. august 2018

Formanden for bestyrelsen Jan Ipland meddelte torsdag, den 2. august 2018, at han efter en række personlige overvejelser har valgt at trække sig som formand for og som medlem af bestyrelsen i Hasseris Grundejerforening. Denne udtræden har medført, at der jfr. foreningens vedtægter skal foretages en ny konstituering af bestyrelsen, hvilket er gennemført dags dato. Ny formand bliver den tidligere næstformand, Torben Thorup Jensen, der har været med i bestyrelsesarbejdet i mere end 11 år.

I forbindelse med Jan Iplands udtræden af bestyrelsen rykker suppleanten Britta Kjeldberg Magnussen automatisk ind i bestyrelsen, idet hun er valgt som 1. suppleant til bestyrelsen på generalforsamlingen i april 2018.

Vi takker Jan Ipland for den arbejdsindsats han har ydet for foreningens virke, fortæller den nye formand, Torben Thorup Jensen, der p.t. sammen med den øvrige bestyrelse har travlt med at få de sidste detaljer på plads til den store 125 års Jubilæumsfest på Hasseris Gymnasium søndag, den 26. august 2018, hvor det skal fejres bl.a. med ”Det Store Hasseris Kagebord” for ca. 350 af foreningens medlemmer.

Hasseris Grundejerforening der er en af landets største og ældste grundejerforeninger med sine knap 1.700 medlemmer kunne nemlig den 11. juli 2018 notere sit 125 års jubilæum..

Bestyrelsen har som vedtægterne for foreningen foreskriver afholdt et konstituerende bestyrelsesmøde, hvor der valgt følgende fordeling af posterne og disse er:

Formand: Torben Thorup Jensen

Næstformand: Thorkil F. B. Neergaard

Kasserer: Jacob Kabbel

Sekretær: Britta Kjeldberg Magnussen

Øvrige medlemmer af bestyrelsen er: Preben Eihilt, Anders Kofoed, Susanne Sloth Kristensen og Lars Chr. Nortvig.

Som suppleant er fortsat valgt: Hans Ulrik Larsen.

Bestyrelsen vil i tiden frem til næste generalforsamling også søge at finde nye kandidater, der ønsker at bidrage til foreningens arbejde til fordel for bydelen. - Særligt søger vi bestyrelseskandidater, som kan hjælpe med økonomistyringen (bogføring, betaling af regninger mv.), spørgsmål vedr. byplanfaglige emner samt behandling af byggesager i høring. Som debatteret på den seneste generalforsamling i foreningen ønskes der gerne flere kvinder, repræsenteret i bestyrelsen, men det er selvfølgelig de rette kvalifikationer, der er afgørende med henblik på driften af foreningen og udførelsen af de opgaver, vi skal varetage, pointerer den nyvalgte formand Torben Thorup Jensen.

 

Persondataordningen
På bestyrelsesmødet den 12. juni 2018 har bestyrelsen drøftet de nye regler for GDPR - Persondataforordningen. Du kan her læse, hvad der er besluttet om dette KLIK HER

Hasseris Grundejerforening fejrede søndag den 26. august 2018 sit 125 års jubilæum med "Det Store Kagebord" samt underholdning med Rune Klan

Søndag den 26. august 2018 var der dækket op i den store festsal på Hasseris Gymnasium, hvor 350 tilmeldte medlemmer (alt UDSOLGT) mødte frem til nogle fornøjelige timer.

Formand Torben Thorup Jensen byder velkommen

Formanden for Hasseris Grundejerforening Torben Thorup Jensen bød forsamlingen velkommen og talte for jubilaren og udbragte en fælles skål i lidt spumante d'asti inden ordet blev givet videre til Aalborgs borgmester Thomas Kastrup Larsen. Borgmesteren gav udtryk for at foreningen med et medlemstal på ca. 1.700 har et særdeles godt udgangspunkt for at øve indflydelse - og det er da heller ikke gået ubemærket hen. Grundejerforeningen har sine meninger og er ikke bange for at sige fra.

Bølgerne har jo som bekendt gået højt af og til. Ja, faktisk minder forholdet mellem Hasseris Grundejerforening og Aalborg Kommune lidt som et gammelt ægteskab. Der har været uenigheder undervejs men også godt parløb med solide resultater til følge. Her blev nævnt sagen om Føtex i 1990'erne, de 9 lokalplaner i Villabyen med en tildeling af Byplanprisen til Aalborg Kommune samt Hasserisprisen til byplanlægger Lene Dokkedal.

Thomas Kastrup Larsen og Torben Thorup Jensen

Formanden takkede borgmesteren for de pæne ord og overrakte et eksemplar af bogen om Einar Packness, hvor der bl.a. er et kapitel om Administrationsbygningen på Boulevarden.

Til kaffen og kagen var der lidt musikalsk ledsagelse inden scenen blev overladt til stand-up komikeren og tryllekunsteren Rune Klan, der tog hele salen med sin uimodståelige charme. Her blev tryllet, bl.a. med flere fra salen i aktive roller.

Rune Klan tryller på scenen

Arrangementet sluttede med lidt øl og sodavand, så der var lejlighed til at samtale såvel i salen som i aulaen.

 

Besøg på "Spritten - Cloud City" tirsdag, den 4. september 2018

Der var denne dag budt på rundvisning på "Spritten - Cloud City" med manden bag de spændende og store visonære tanker for området Martin Nielsen som guide og rundviser.

    Martin Nielsen fortæller om projektet

Bestyrelsen havde arrangeret 3 rundvisninger på dagen, nemlig kl. 12:30 - kl. 15:00 og kl. 17:30 med plads til max. 100 deltagere pr. hold og afluttende med henholdsvis lidt tapas med drikkevarer eller kaffe & kage fra Box-Town. Da tilslutningen lukkede kunne vi notere en samlet tilmelding på godt 244 personer i alt fordelt på de 3 hold.

I forbindelse med rundvisningen var der rig lejlighed til at stille spørgsmål til Martin Nielsen.

 

Så er der igen trukket nye vindere i facebook konkurrencen i anledning af 125 års Jubilæet

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening har nu igen fået lejlighed til at ønske 3 nye vindere til lykke med gevinsterne i den facebook konkurrence der løber her hen over sommeren. Der udtrækkes præmier i juni, juli og august og 1. præmien er hver måned en gasgrill fra Weber og der er også flotte 2. og 3. præmier fra Slagteren Hasseris, Føtex og Bjerring.

Vinderene af 1. præmien for august blev trukket søndag den 26. august 2018 i forbindelse med vores Jubilæumsarrangement på Hasseris Gymnasium. Her blev der overrakt præmier af næstformand Thorkil Neergaard

Næstformand Thorkil Neergaard med de glade vindere

1. præmie til Bente Lundby - Weber gasgrill.

2. præmie til Solveig Jeffris

3. præmie Erik Fly.

Vi ønsker vinderne et stort til lykke og takker vore sponsorer fra Slagteren Hasseris, Føtex Food og Bjerring for deltagelsen.

Hasseris Grundejerforening har igen fået et godt tilbud til medlemmerne og kan igen i år tilbyde en fordelagtig snerydningsaftale

Lørdag den 15. september 2018 vil der via mail blive sendt et tilbud for en ny snerydningsaftale med glatførebekæmpelse for vintersæsonen 2018/19, der har et fortov i forbindelse med deres ejendom.

Ønsker man at benytte sig af aftalen, der er med en først til mølle... tilmelding skal man inden man ringer op lige have styr på sit medlemsnummer samt oplyse om der er tale om en hjørnegrund.

Sidste frist for tilmelding er søndag, den 14. oktober 2018 - efter denne dato er prisen kr. 300 højere.

Aftalen er igen i denne sæson indgået med Aalborg Anlægsgartneri ApS og dækker perioden fra 1. november 2018 til 31. marts 2019.

Læs mere om dette i Servicebrev nr.: 3-2018 - KLIK HER

 

Aktuelt

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag, den 9. oktober 2018 - kl. 17:30 på Svalegården og er et ordinært bestyrelsesmøde.

Referatet for bl.a. bestyrelsesmøderne kan læses under menupunktet "Om foreningen" og undermenuen "Møder og referater" - KLIK HER

Referatet af bestyrelsesmøde tirsdag, den 11. september 2018 er nu godkendt og kan ses HER

Du kan finde mødekalenderen for bestyrelsen under menupunktet: "Om foreningen" - "Møder og referater".

Har du en sag, et forslag, en god ide eller lign. som du ønsker bestyrelsen skal tage stilling til, da indsend dette til post@hasseris.dk senest den 2. oktober 2018 - kl. 12:00.
Bestyrelsen modtager også gerne forslag til en aktivitet, et medlemsmøde eller lignende.Har du fået en ny e-mail adresse, så husk at få meddelt og/eller selv få ændret denne i foreningens medlemskartotek.
Dette kan du selv gøre under menupunktet - Medlemsservice - eller via en e-mail til foreningens administrator på adressen adm@hasseris.dk

 

Skoletiden nærmer sig og små cyklister på vejen

Hasseris Grundejerforening ønsker en cykelafmærkning på Rafns Alle, så alle slags trafikanter "kender deres plads" og trafikken kan afvikles på en sikker og hensigtsmæssig måde,

Så er det tid igen. Det ny skoleår starter om kort tid og mange nye, uøvede trafikanter bliver en del af morgentrafikken.

På Rafns Alle i krydset ved Kong Chrstians Alle er trafikken ret hektisk allerede fra 7:30-tiden om morgenen.

Børnene skal i skole, nogle transporteres i bil, så de må tidligt afsted, for forældrene skal nå at sætte børnene af, inden de selv skal på arbejde. Der er rigtig mange, der er på cykler på vejen og det er en vanskelig - og en farlig strækning at cykle på for små og store trafikanter.

Rafns Alle er smal, der er kun plads til en bil uanset om den skal til højre, venstre eller lige ud. Men man prøver at indrette sig, og skal man svinge til højre trækker bilerne helt ud til kantstenen i højre side (som man skal), - men mange gør det allerede fra Elme Alle.

Så er der lukket af for cyklister.

Cyklisterne finder det naturligt nok mærkeligt at blive skåret af 100 m før krydset, så de kører op på fortovet og når frem til lyskrydset.

Det er selvfølgelig til gene for fodgængerne, så der opstår mange farlige situationer for cyklister og fodgængere - og det er uoverskueligt for bilisterne.

Hasseris Grundejerforening sendte den 20. marts 2018 et brev til Aalborg Kommune, hvor vi opfordrede kommunen til at lave en cykelafmærkning, som den er lavet på rampen til viadukten fra Hasserisgade til Vesterbro.

En ganske smal afmærkning, som sikrer cyklisterne passage.

I brevet til Aalborg Kommune - stadsingeniør Svend Erik Pedersen, foreslår Hasseris Grundejerforening: "at der afmærkes en ca. 100 m lang bred kantbane i østsiden af Rafns Alle fra Elme Alle til Kong Christians Alle.

Den eksisterende vognbanebredde er 3.45 m. Det foreslås, at den brede kantbane etableres i en bredde på 70 cm inkl. en 10 cm bred kantlinie (Q46.2), således at vognbanebredden bliver reduceret til 2,75 m. Der foreslås et cykelsymbol (V41) på Rafns Alle på kørebanearealet mellem stoplinin og fodgængerfeltet. Vi er bevidst om, at kantlinien skal stiples ved 6 overkørsler, samt at de få parkerede biler ved de ubrudte strækninger af kantlinien kan værre en smule mere generende for biltrafikken end i dag. Den foreslåede kantbane vil have stor positiv effekt".

Aalborg Kommune har svaret Hasseris Grundejerforening, at man er opmærksomme på problemet og vil se på sagen. I grundejerforeningen håber vi, at det er et prioriteret projekt.

Vi ønsker sikre skoleveje for vore børn. Sikre forhold for cyklister og en smidig og overskuelig trafikafvikling for bilisterne.

Vi opfordrer Aalborg Kommune til at fremrykke projektet, så vi ikke risikerer alvorlige trafikuheld på strækningen.

Vi er heldige, at bo i en bydel som ligger i cykelafstand fra Midtbyen, derfor skal vi også sørge for, at forholdene for de bløde trafikanter er så sikre, at forældrene tør lade deres børn cykle til skole - og sådan at de selv vælger cyklen som transportmiddel til arbejde.

Biltrafikken er øget så enormt de seneste år, at det vejnet der for mange år siden er etableret i Hasseris er presset til det yderste. Derfor er det vigtigt at sikre de bløde trafikanter mest muligt.

Hasseris Grundejerforening ser frem til at høre - og se kommunens udspil.