Hasseris Grundejerforening - værner om Hasseris

Hasseris Grundejerforening

 


 Foreningens formål er at værne om Hasseris og støtte kulturelle aktiviteter i Hasseris.

Hasseris er en grøn og attraktiv bydel i Aalborg. Hasseris Grundejerforening arbejder på mange fronter for at sikre Hasseris for fremtidige generationer. Foreningens formand Jan Ipland mener, at derfor skal udviklingen ske under hensyntagen til bydelens værdier.
Hasseris er Danmarks største haveby. Den består af flere områder, hvor villabyen er den ældste, og Hasseris Enge den nyeste. Med et medlemstal på mere end 1.700 husstande har foreningen et godt grundlag for at øve indflydelse overfor politikere og myndigheder.


Ønsker du også at støtte foreningens formål, kan du nemt blive medlem af Hasseris Grundejerforening

Meld dig ind via dette
link

Er du tilmeldt Betalingsservice?

Gør det nemt for Hasseris Grundejerforening at modtage og administrere din kontingentindbetaling

Hasseris Grundejerforening har det seneste 1-1½ år fået en del nye medlemmer og vi opfordrer til at få den årlige kontingentbetaling tilmeldt Betalingsservice via Nets og eget pengeinstitut

Hasseris Grundejerforening opkræver en gang årligt det årlige kontingent (maj måned) og langt hovedparten af vore medlemmer indbetaler dette via Betalingsservice fra egen konto i eget pengeinstitut. Betalingen er GRATIS og sker automatisk den seneste dag, hvor betaling skal finde sted rettidigt. Så slipper du for at skulle på et såkaldt "Posthus" og betale via et indbetalingskort og give et GEBYR for dette.

Vi har her på hjemmesiden gjort det muligt selv at foretage en tilmelding til Betalingsservice og her skal du bruge:

  • CPR-nr.
  • Registrerings- og kontonummer
  • Medlemsnummer
  • Nem-ID

Dit medlemsnummer fremgår af det seneste Nyhedsbrev, du har modtaget fra Hasseris Grundejerforening.

Du kommer ind på siden, hvor tilmelding kan ske ved at klikke på det røde BS-logo.

Aktuelt

Næste bestyrelsesmøde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes tirsdag, den 14. februar 2017 - kl. 17:30 på Svalegården.

Referat for bestyrelsesmødet den 8november 2016 er nu godkendt og offentliggjort på denne hjemmeside - KLIK HER

Du kan finde mødekalenderen for bestyrelsen under menupunktet: Om foreningen - Møder og referater.

Har du en sag, et forslag, en god ide eller lign. som du ønsker bestyrelsen skal tage stilling til, da indsend dette til post@hasseris.dk senest den 07.02.2017 - kl. 12:00.
Bestyrelsen modtager også gerne forslag til en aktivitet, medlemsmøde eller lignende.

Har du fået en ny e-mail adresse, så husk at få meddelt og/eller selv få ændret denne i foreningens medlemskartotek.

Dette kan du selv gøre under menupunktet - Medlemsservice - eller via en e-mail til foreningens administrator på adressen adm@hasseris.dk

 
       

Samarbejde med Aalborg Kommune, Park & Natur

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening har etableret et godt og konstruktivt samarbejde med Park og Natur

Hasseris Grundejerforening har i 2016 indledt et konstruktivt samarbejde med Park og Natur. Dette er kommet i stand efter at der har været afholdt et par møder med stadsgartner Kirsten Lund Andersen og parkforvalter Allan Kristoffersen. Dette har givet en bedre og hurtigere kommunikation, så det der tidligere kunne blive til lidt større problemer nu kan løses hurtigt eller kan tages med i de større planlægninger over tid.

Kontaktperson for bestyrelsen er Preben Eihilt og deltager i møde med de to ovennævnte kommunale topfolk har også været næstformand Torben Thorup Jensen.

Dialogen har nu konkret givet sig udslag i, at der nu genplantes piletræer på Thorsens Alle og Tjørnevej, hvor enkelte træer nu er bukket under for alder o.l.

Læs mere om dette under menupunktet Grønne områder og Frirum, hvor du bl.a. kan se en driftsplan for Holbergkvarteret samt oversigtskort for Thorsens Alle og Tjørnevej.

Hasseris Grundejerforening går nu på facebook

Bestyrelsen har besluttet, at gøre foreningens arbejde og de opnåede resultater endnu mere synlige for medlemmerne på flere fronter, nemlig via hjemmesiden og nu fremover også foreningens facebook-side.  Via facebook-siden kan vi få lejlighed til en dialog med foreningens 1.750 medlemmer. Medlemmerne vil også få lejlighed til at debattere aktuelle emner på siden.
Bestyrelsen vil også gerne fremme myndighedernes kendskab til Hasseris Grundejerforenings og vore medlemmers interesser omkring sager i vores bydel.
Det styrkede kendskab til Hasseris Grundejerforening i vores bydel skulle selvfølgelig også gerne medføre flere nye medlemmer af grundejerforeningen. Et stort antal medlemmer lokalt i Hasseris giver også bestyrelsen en stærkere position, bl.a. i dialogen med de offentlige myndigheder og til gavn for vore medlemmer.

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening vil løbende informere om aktiviteter, arrangementer og resultater af foreningens arbejde. Vi imødeser en konstruktiv dialog med - og også indbyrdes mellem medlemmerne.
Vi vil, når der er behov for og anledning til dette oprette tidsbegrænsede grupper, hvor man kan bidrage med synspunkter. BEMÆRK nedværdigende indlæg fra medlemmer samt grimt sprog toleres IKKE - og første gang det sker vil man få tildelt "et gult kort" for dette med klar besked om, at en gentagelse vil medføre "et rødt kort
" og dermed automatisk udelukkelse fra facebook gruppen, såfremt dette sker igen.

Gruppen hedder: Hasseris Grundejerforening og du kan få adgang til siden ved at foretage et KLIK HER- og på facebook siden skal du enten trykke på "Følger" eller "Like". Dette forudsætter dog, at du selv allerede er oprettet med en profil på facebook.

Musical "Across the Universe" på Hasseris Gymnasium. Hasseris Grundejerforening har igen i 2017 købt en hel forestilling og indbyder i løbet af få dage via Nyhedsbrev til foreningens medlemmer

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening har torsdag, den 9. februar 2017 købt alle sæder i hele salen på Hasseris Gymnasium

Eleverne på Hasseris Gymnasium har igen i år lavet en musical og denne gang med en del af de gamle Beatles numre som musikalsk baggrund. Musicalen hedder

Dobbeltklik på billedet og læs mere om Musicalen

og der spilles i perioden 7. - 10. februar 2017.

Vore medlemmer bør dog allerede nu slå et kryds i kalenderen for den

9. februar 2017 - start kl. 18:15

på Hasseris Gymnasium. Nyhedsbrev med adgangslink til køb af billetter omfattende forestilling samt efterfølgende Tapas serveret i aulaen til en

Pris pr. person er på kun kr. 100,00

udsendes senest den 20. januar 2017. Der kan max. deltage 4 personer fra husstanden.

Tilmelding efter først til mølle princippet...

Frist for tilmelding er senest den 3. februar 2017.

Den 5. februar 2015 var der 360 deltagere til musicalen Jesus Christ Superstar samme sted.