Hasseris Grundejerforening - værner om Hasseris

Hasseris Grundejerforening

 


 Foreningens formål er at værne om Hasseris og støtte kulturelle aktiviteter i Hasseris.

Hasseris er en grøn og attraktiv bydel i Aalborg. Hasseris Grundejerforening arbejder på mange fronter for at sikre Hasseris for fremtidige generationer. Foreningens formand Jan Ipland mener, at derfor skal udviklingen ske under hensyntagen til bydelens værdier.
Hasseris er Danmarks største haveby. Den består af flere områder, hvor villabyen er den ældste, og Hasseris Enge den nyeste. Med et medlemstal på mere end 1.700 husstande har foreningen et godt grundlag for at øve indflydelse overfor politikere og myndigheder.


Ønsker du også at støtte foreningens formål, kan du nemt blive medlem af Hasseris Grundejerforening

Meld dig ind via dette
link

Har du tilmeldt din betaling af det årlige kontingent til betalingsservice via Nets

Hasseris Grundejerforening har p.t. et medlemskartotek, der er med en tilknyttet e-mail adresse for mere end 96 % af samtlige medlemmer. Dette gør det muligt for bestyrelsen nemt og effektivt at kunne kommunikere information ud på en hurtig og billig måde.

Når vi måler på tilmeldingen af den årlige kontingent indbetaling (sker i maj måned), kan vi notere at tallet er forbedret de senere år og at der nu er ca. 91 % af vore medlemmer, der benytter sig af:

via Nets. Vi ser gerne, at så mange af vore medlemmer benytter sig af den gratis ordning via Betalingsservice. Her er du sikker på, at betalingen bliver foretaget og dette på datoen for seneste rettidige indbetaling (du kan således trygt været taget på ferie eller lign.). Du modtager en Betalingsoversigt i din e-boks (kan også sendes pr. post normalt mod et gebyr) ca. 1 uge før den 1. i den måned, hvor betalingen finder sted.

Fordelen for Hasseris Grundejerforening er, at de personer fra bestyrelsen, der jo er frivilligt arbejdende, modtager en fil med betalinger, der automatisk bogføres i foreningens bogholderi og ikke giver en del administrativt arbejde som kontingentbetalinger via udsendte indbetalingskort. Disse kort er også pålagt et gebyr på kr. 35 pr. betaling, som du påføres.

Så tilmeld din betaling til Nets via et dobbeltklik på det røde BS-logo i denne meddelelse.

Du skal have et registrerings- og et kontonummer klar for den konto, hvor betalingen skal betales fra, CPR-nr.  samt dine tilmeldingsoplysninger fra Hasseris Grundejerforening.

Aktuelt

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag, den 9. januar 2018 - kl. 17:30 på Svalegaarden.

Referatet for bl.a. bestyrelsesmøderne kan læses under menupunktet "Om foreningen" og undermenuen "Møder og referater" - KLIK HER

Referatet af bestyrelsesmødet tirsdag, den 14. november 2017 er nu godkendt og kan ses HER

Du kan finde mødekalenderen for bestyrelsen under menupunktet: "Om foreningen" - "Møder og referater".

Har du en sag, et forslag, en god ide eller lign. som du ønsker bestyrelsen skal tage stilling til, da indsend dette til post@hasseris.dk senest den 2. januar 2018 - kl. 12:00.
Bestyrelsen modtager også gerne forslag til en aktivitet, medlemsmøde eller lignende.

 Har du fået en ny e-mail adresse, så husk at få meddelt og/eller selv få ændret denne i foreningens medlemskartotek.

Dette kan du selv gøre under menupunktet - Medlemsservice - eller via en e-mail til foreningens administrator på adressen adm@hasseris.dk

 
       

Jule- & Nytårshilsen til foreningens medlemmer

Formanden for bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening

   Jan Ipland,

ønsker i Nyhedsbrev nr. 10-2017 alle foreningens medlemmer en Glædelig Jul og et Godt Nytår. Nyhedsbrevet gør samtidig også lidt status over året 2017 og de aktiviteter, der er gennemført. 2017 var igen et år med en del aktiviteter og herunder også arrangementer for medlemmerne.

Her kan bl.a. nævnes, at vi på det gennemførte Debatmøde den 26.10.2017 på Hasseris Gymnasium fik et løfte fra rådmand Hans Henrik Henriksen, at Hasseris ikke er omfattet af planerne om byfortætning samt at borgerne skal inddrages i en ny Helhedsplan for den fremtidige udvikling for vores bydel.

2018 bliver et markant år for foreningen, der som en af de ældste og største grundejerforeninger i Danmark kan fejre 125 års jubilæum den 11. juli 2018.

Dette vil, udtaler formanden, blive markeret ved flere lejligheder i løbet af året og det vil medlemmerne selvfølgelig blive orienteret om løbende gennem 2018..

 

Hasseris Grundejerforening og Hasseris Kirke havde igen i år arrangeret "Juletræet tændes" på plænen ved Hasseris Kirke

Den gode og mangeårige tradition mellemHasseris Kirke og Hasseris Grundejerforening har i 2017 også medført at bydelens juletræ på hjørnet af Hasserisvej og Svalegårdsvej igen i år blev tændt om lørdagen før 1. søndag i advent.

Arrangementet var trods et koldt, lidt blæsende og lidt regnfuldt vejr besøgt af mange Hasserisborgere, der benyttede lejligheden til at starte juletn 2017 op. Her i blandt var også mange med børn, der inden træet blev tændt hørte lidt julemusik og sang med Hasseris Kirkes børnekor og et par mindre julehilsner fra formanden for menighedsrådet Gert Husum og næstformand i Hasseris Grundejerforening Torben Thorup Jensen.

Tændingen af træet skete via en nedtælling af de fremmødte børn dirigeret af Betina Eihilt og efter "Nu tændes 1000 lys" blev der serveret varm gløgg eller sodavand og lune æbleskiver af spejdertroppen Knuden i det på plænen opstillede telt, der gav lidt ly for vintervejret.

Hasseris Kirke og Hasseris Grundejerforening kunne også oplyse, at den opsatte hjertestarter i kirken nu flyttes udendørs i et opvarmet skab og dermed bliver tilgængelig 24/7/365 for borgerne i Hasseris samt føjes på App'en Hjertestarter.

Herefter var alle klar til at gå julen 2017 i møde samt at komme hjem i de varme stuer.

Se foto's - KLIK HER

Aalborg kommune omdeler i ugerne 38 - 39 nye containere til restaffald - har du helt styr på hvordan det fungerer efter den 1. oktober 2017

Der er nu igen omdelt nye rullende containere til grundejerne i Hasseris og denne gang er det en container til restaffald.

Restaffald - det du ikke kan sortere fra

Restaffald er det, der er tilbage, når du har sorteret papir, plast, metal, glas og miljøfarligt affald fra. Det er groft sagt køkkenaffald, som ingen direkte genbrugsværdi har og bliver kørt til forbrænding. Den type affald kommer du i din papirsæk eller container til restaffald.

Restaffald er for eksempel:

  • madrester
  • kaffefiltre
  • bleer
  • pizzabakker - fordi pizzarester kan ødelægge muligheden for genbrug
  • mælke- og juicekartoner - fordi de er beklædt med plast indvendig
  • chips- og kaffeposer - fordi de har et tyndt lag metalfolie indvendig, som ikke kan skilles fra plasten

Af med affaldet

Alle ejendomme med beboelse er forpligtet til at være tilsluttet Aalborg Kommunes ordning for indsamling af restaffald med minimum en affaldssæk eller container. Du kan stille det antal sække eller containere frem til afhentning, som er tilmeldt din adresse. Vi medtager ikke ekstra restaffald, der ikke er tilmeldt affaldsordningen. Har du brug for mere plads til dit restaffald, kan du ændre i din tilmelding til affaldsordningen. Har du i perioder mere affald end normalt, har du mulighed for at bestille ekstra afhentning. Vi har oprettet en fil med en del stillede spørgsmål, hvor Renovationsvæsenet giver et svar på disse samt en liste med andre gode praktiske oplysninger og fif. Gamle renovationsstativer indsamles af Aalborg Kommmune i ugerne 49+50 i postnummer 9000 Aalborg, hvis du har lyst til at få dette gratis afhentet. Du skal stille det ud til vejen på samme måde som storskrald.

Her kan der downloades yderligere information.

Sorteringsvejledning for enfamiliehuse

Notat vedr. container til restaffald

Sorteringsvejledning for etage og flerfamiliehuse

Brochure for hjemmekompostering

Sådan bruger du kompostmuld

Byggeaffaldsbrochure