Hasseris Grundejerforening - værner om Hasseris

Hasseris Grundejerforening

 


 
Foreningens formål er at værne om Hasseris og støtte kulturelle aktiviteter i Hasseris.

Hasseris er en grøn og attraktiv bydel i Aalborg. Hasseris Grundejerforening arbejder på mange fronter for at sikre Hasseris for fremtidige generationer. Derfor skal udviklingen ske under hensyntagen til bydelens værdier.
Hasseris er Danmarks største haveby. Den består af flere områder, hvor villabyen er den ældste, og Hasseris Enge den nyeste. Med et medlemstal på mere end 1.700 husstande har foreningen et godt grundlag for at øve indflydelse overfor politikere og myndigheder.


Ønsker du også at støtte foreningens formål, kan du nemt blive medlem af Hasseris Grundejerforening

Meld dig ind via dette
link

Tilbud til medlemmerne om snerydning og saltning i vintersæsonen 2016-17

Hasseris Grundejerforening har igen i vinterhalvåret 2016/17 indgået en aftale med Aalborg Anlægsgartneri ApS om snerydning og saltning af fortovet

Servicebrev nr. 2016/2 er nu udsendt til samtlige medlemmer, der har oplyst en e-mailadresse til foreningens medlemskartotek. Her tilbydes der igen i det kommende vinterhalvår snerydning og saltning af eget fortov - med rabat for foreningens medlemmer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere om dette i Servicebrev nr. 2016/2 - eller KLIK HER

HUSK - sidste frist 10. oktober 2016.

Aktuelt

Næste bestyrelsesmøde

Referat for bestyrelsesmødet den 13. september 2016 er nu godkendt og offentliggjort på denne hjemmeside - KLIK HER

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes tirsdag, den 11. oktober 2016 - kl. 17:30 på Svalegården.

Har du en sag, et forslag, en god ide eller lign. som du ønsker bestyrelsen skal tage stilling til, da indsend dette til post@hasseris.dk senest den 04.10.2016 - kl. 12:00.
Bestyrelsen modtager også gerne forslag til en aktivitet, medlemsmøde eller lignende.

Har du fået en ny e-mail adresse, så husk at få meddelt og/eller selv få ændret denne i foreningens medlemskartotek.

Dette kan du selv gøre under menupunktet - Medlemsservice - eller via en e-mail til foreningens administrator på adressen adm@hasseris.dk

 
       

Ny bestyrelse

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening har på et konstituerende bestyrelsesmøde, den 17. maj 2016 fordelt posterne sådan

  • Jan Ipland, formand
  • Torben Thorup Jensen, næstformand
  • Jens Ole Christensen, kasserer
  • Lars Chr. Nortvig, sekretær
  • Per Studsholt
  • Preben Eihilt
  • Jens Erik Laursen.

Som suppleanter til bestyrelsen er valgt:

  • Thorkil Neergaard
  • Anders Skeem Koefoed

Som administrator er Hans Ulrik Larsen tilknyttet. Se foto's - KLIK HER

Hvad gælder for mig?

Skal du bygge til eller renovere dit hus, bør du forinden undersøge, hvilke regler der gælder for dig

Det gør du nemt ved at klikke her

En stor del af Hasseris er omfattet af bevarende lokalplaner, som under ét benævnes "Hasseris bevar mig vel".

Planerne indeholder en kategorisering af alle ejendomme, og der findes gode vejledninger om hvordan man bør foretage ændringer, og dermed bevare den oprindelge byggestil for ejendommen.

Planer er præmieret som de eneste i Nordjylland for sin nytænkning og inddragelse af beboerne.

Bekæmpelse af bjørneklo ved Kridtgraven

Park & Natur har den 24.05.2016 meddelt

Hasseris Grundejerforening har fået henvendelser om en kraftig vækst af bjørneklo ved stiområdet i Kridtgraven og har i den anledning rettet henvendelse til Park & Natur. Her har vi via planlægger Lene Larsen, der koordinerer bekæmpelsen af bjørneklo, fået oplyst at kommunen er bekendt med problemet og bekæmper dette aktivt. Området er medtaget i det udbud af bjørneklobekæmpelse, der varetages af HedeDanmark. Bekæmpelsen er påbegyndt den 23. maj 2016 og man bekæmper bevoksningen på stierne med rodstikning, hvorimod bekæmpelsen på skråningerne kommer til at bestå af skærmkapning, hvor det sikkerhedsmæssigt er muligt senere på sæsonen.