Antal medlemmer

Antal medlemmer ultimo året

Se udviklingen i medlemstallet for perioden 2009 - 2018:

I 2018 har udviklingen i medlemstallet været:

Antal medlemmer 01.01 : 1.682

Udmeldte medlemmer    :     83

Nye medlemmer            :      62

Antal medlemmer 31.12 : 1.661

2018 udviser en nettotilbagegang på 21 medlemmer af Hasseris Grundejerforening.

 

Medlemmer af Hasseris Grundejerforening den 31.12 i årene 2009 - 2018

 

Medlemmer              2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017   2018
Opgjort ultimo året 1.313   1.415   1.455   1.458   1.469   1.536   1.745   1.750   1.682  1.661