Bestyrelsen

Nedenfor finder du en kort præsentation af de enkelte bestyrelsesmedlemmer, suppleanter samt administrator.

Ønsker du kontakt til bestyrelsen, kan du kontakte bestyrelsen via foreningens e-mail adresse: post@hasseris.dk
 

     
Torben Thorup Jensen    
Formand  
   
Medlem af bestyrelsen i perioden 2002 - 2004  
Medlem af bestyrelsen igen fra 2011  
Næstformand fra 2014 - 2018  
Formand fra 2018  
   
·         Udarbejdelse af dagsorden til bestyrelsesmøder & mødeledelse  
·         Formand for udvalget til generalforsamling  
·         Kontaktperson til pressen  
·         Kontaktperson til Hasseris Avis  
·         Webmaster- & hjemmesidestatistik  
·         Offentlige planrammer & byggesager  
·         Medlem af bestyrelsen for S/I Svalegaarden  
·         Udvalg – Emner til Hasserisprisen    
·         125 års Jubilæumsudvalg    
·         Arrangør af årets julemiddag    
·         Arkivar for arkiv@hasseris.dk    
·         Eventmager    
·         2. ansv. - kontaktperson Park & Natur    
·         2. ansv. – kontaktperson snerydningsaftale    
     
Medlem af bestyrelsen i perioden 2002-2004 og igen fra 2011. Er ansvarlig for foreningens hjemmeside. Er Hasseris Grundejerforenings repræsentant i bestyrelsen for S/I Svalegaarden. Bor privat i Holbergkvarteret og dette siden 1989. Er oprindeligt bankuddannet og tillige uddannet som statsaut. ejendomsmægler. Har i en menneskealder arbejdet med vurdering af fast ejendom og beskæftiger sig nu som vurderingssagkyndig i DLR Kredit i Erhvervsafdelingen, hvor dagligdagen er besat med opgaver omkring vurdering af erhvervsejendomme.  
     
Thorkil F. B. Neergaard    
Næstformand  
   
Suppleant fra 2015 - 2017  
Medlem af bestyrelsen fra 2017 -  
Næstformand fra 2017 -   
   
·         Ansvarlig for Veje og Trafik  
·         Ansvarlig for facebook  
·         Medlem af udvalg til generalforsamling  
·         Medlem af 125 års Jubilæumsudvalg  
·         Arrangør af årets Julemiddag  
·         Eventmager  
·         Medlem af bestyrelsen for S/I Svalegaarden  
·         2. ansv. - Kontaktperson til pressen  
·         2. ansv. - Kontaktperson til Hasseris Avis    
     

Cand. scient., direktør, Brønderslev Forsyning A/S. Har i mange år beskæftiget sig med problemstillinger vedrørende miljø samt lokal og regional udvikling. Har boet i Hasseris siden 1986, først på Æblevangen og siden på Mester Eriks Vej i et hus, som oprindeligt var et af de første opførte i området.
I 2007 blev huset på Mester Eriks Vej gennemgribende renoveret og tilbygget, og det gamle rødstenshus fra 1950 er nu gemt inde i en moderne hvid funkisvilla.

 
     
Jacob Kabbel    
Kasserer  
   
Suppleant i perioden 2017 - 2018  
Medlem af bestyrelsen fra 2018 -  
Kasserer fra 2018 -  
   
·         Administration & Winkas  
·         Foreningens IT-mand  
·         Bogføring og regnskaber  
·         Betaling af regninger  
·         2. ansv. som webmaster  
·         Offentlige planrammer & byggesager  
·         Medlem af bestyrelsen for S/I Svalegaarden  
·         Udvalg – Emner til Hasserisprisen  
·         125 års Jubilæumsudvalg    
·         Arrangør af årets julemiddag    
·         Arkivar for arkiv@hasseris.dk    
·         Eventmager    
·         2. ansv. - kontaktperson Park & Natur    
·         2. ansv. – kontaktperson snerydningsaftale    
     
Har boet i Gl. Hasseris siden 1993 - først i andelsbolig og siden 1999 i "Den Gamle Købmandsbutik" på hjørnet af Jeronimusvej og Gl. Hasserisvej. I en årrække var Jacob medlem af bestyrelsen i Aalborg KFUM Fodbold og heraf et par år som formand. Til dagligt arbejder Jacob som vurderingsansvarlig for Totalkredit. I sin fritid spiller Jacob badminton og nyder ophold i sommerhuset i Bisnap ved Hals, når vejret tillader det. Jacob varetager bogføring, betaling af regninger samt øvrig administrative opgaver i Hasseris Grundejerforening.  
   
Britta Kjeldberg Magnussen    
Sekretær  
   
Suppleant i 2018  
Medlem af bestyrelsen fra 2018 -  
Kasserer fra 2018 -  
   
·         Referent af møder  
·         Udvalg - emner til Hasserisprisen  
·         Medlem af 125 års Jubilæumsudvalg  
·         Eventmager  
·         Offentlige planrammer & byggesager  
·         2. ansv. Nyheds- & Servicebreve  
·         2. ansv. - Opsætning af bookinger  
·         2. ansv. Kontaktperson til Hasseris Kirke  
·         2. ansv. Juletræet tændes    
     
     
     
Flyttede til Aalborg i 1987 fra Århus og har siden 1992 boet i Hasseris. Er uddannet jordemoder og har indtil pensionering været leder af jordemoderuddannelsen.
Er optaget af by- og boligudvikling, der kan rumme alle aldersgrupper og investerer langsigtet i miljøet. Er dødtræt af, at der ikke er lavet en æstetisk løsning på affaldsspande.
 
   
Preben Eihilt    
Medlem af bestyrelsen  
   
Suppleant i 2018  
Medlem af bestyrelsen fra 2018 -  
Kasserer fra 2018 -  
   
·         Hostmaster  
·         Oprettelse & administration af nye nn@hasseris.dk e-mail adresser  
·         Opfølgning på mail@hasseris.dk  
·         Kontaktperson til Park & Natur vedr. de grønne områder  
·         Eventmager  
·         Offentlige planrammer & byggesager  
·         Kontaktperson vedr. "Snerydningsaftale"  
·         Kontaktperson til Hasseris Kirke  
·         Arrangør af "Juletræet tændes" i samarbejde med Hasseris Kirke    
·         Kontaktperson til Spejdertroppen Knuden    
·         Eventmager    
     
Har boet i Holbergkvarteret siden 1974. Er uddannet maskiningeniør og var bl.a. ansat ved Aalborg kommune i 23 år. Er nu også formand for Aalborg Danse Center. Er kontaktperson til Hasseris Kirke og grundejerforeningens repræsentant i samarbejdet med kirken om den årlige tradition "Juletræet tændes" på hjørnet af Hasserisvej og Svalegårdsvej. Deltager også i det prakiske arbejde med arrangementer i grundejerforeningens regi. Er kontaktperson til By- & Landskabsforvaltningen, Park & Natur for de grønne områder i bl.a Holbergkvarteret og Mølleparken.  
     
Anders Skeem Koefoed    
Medlem af bestyrelsen  
   
Suppleant i perioden 2016 - 2017  
Medlem af bestyrelsen fra 2017 -  
   
·         Medlemsadministration  
·         Ansv. for hvervekampagner af nye medlemmer  
·         Bogføring og regnskaber  
·         Eventmager  
   
   
   
   
   
     
     
Er nu pensioneret efter 45 år i den finansielle branche og heraf de sidste 29 år som afdelingsdirektør i Jyske Bank. Er dog ikke fuldtids pensionist, da Anders arbejder halvtids som projektleder, virksomhedsrådgiver og med bestyrelsesarbejde. Har privat boet i Hasseris siden 2009 og bruger primært fritiden i egen have, på golfbanen, i sommerhuset samt med at passe børnebørn i København.  
     
Susanne Sloth Kristensen    
Medlem af bestyrelsen  
   
Suppleant i perioden 2017 - 2018  
Medlem af bestyrelsen fra 2018 -  
   
·         Udsendelse af Nyheds- & Servicebreve  
·         Opsætning af bookinger  
·         Medlem af 125 års Jubilæumsudvalg  
·         Eventmager  
·         2. ansv. vedr. referater af møder  
·         2. ansv. - facebook  
   
   
   
     
     
     
Susanne er som barn opvokset i Holbergkvarteret i Hasseris og er nu efter 40 år vendt tilbage med familien og bor i "Pigekvarteret" i Hasseris. Hun er uddannet bibliotekar og har i en lang årrække arbejdet i folkebibliotekerne. Arbejder nu med den digitale kommunikation på Aalborg Bibliotekerne og herunder hjemmeside og sociale medier. Susanne interesserer sig for kunst, musik, litteratur samt politik og samfundsforhold. Er tillige en haveentusiast og biavler, der oplyser at de frodige haver i Hasseris giver en fortrinlig honning.  
     
Lars Chr. Nortvig    
Medlem af bestyrelsen  
   
Suppleant i perioden 2012 - 2016  
Medlem af bestyrelsen fra 2016 -  
   
·         Kontaktperson vedr. sponsoraftaler  
·         Ansvarlig for arkiv v/biblioteket  
·         Foreningens trykkeri  
·         Eventmager  
·         2. ansv. vedr. kontakt til Spejdertroppen Knuden  
   
   
   
   
     
     
     
Har boet i Hasseris siden 1997. Ansat i Danske Bank i Hasseris Bymidte. I fritiden fodbold- og målmandstræner i Aalborg KFUM Fodbold.  
     
Hans Ulrik Larsen    
Suppleant til bestyrelsen & administrator  
   
Medlem af bestyrelsen fra 2003 - 2007  
Administrator fra 2007 -  
Kasserer fra 2018 -  
   
·         IT-systemer  
·         Uddannelse & oplæring i administrative funktioner  
·         Eventmager  
·         2. ansv. for medlemskartoteket  
·         2. ansv. Som Hostmaster  
·         2. ansv. for bogføring og betaling af regninger  
·         2. ansv. for Wannafind & Winkas  
·         2. mand for mail@hasseris.dk  
     
     
     
Var tidligere medindehaver af et speditionsfirma, men er nu så småt begyndt på sit otium. Hans Ulrik bor på Sorthøj. I sin fritid arbejder Hans Ulrik bl.a. med slægtsforskning. Efter sin udtræden af bestyrelsen er Hans Ulrik blevet tilknyttet bestyrelsen som foreningens administrator og suppleant til bestyrelsen. Er manden der holder styr på alle vore medlemmer samt medvirker til at alle "tandhjulene i organisationen" fungerer.