Svalegården

 

Svalegaarden, eller "Mønsteds Gård", som den oprindeligt hed, blev i 1952 flyttet til sin nuværende placering. Indtil det nye Hasseris Rådhus blev bygget (kan anes i højre side af billedet), blev Svalegaarden bl.a. brugt som sognerådssal. I 1970 overgik Svalegaarden til en selvejende institution.

Uddrag fra bogen "Hasseris Grundejerforening 1893-1993 Jubilæumsskrift":

I 1946 fik Hasseris Sogneråd tilbud om at overtage den gamle købmandsgård "Mønsteds Gård" på Nytorv. "Mønsteds Gård", også kendt som "Anders Jensens Gård", skulle vige pladsen for en ny moderne bygning til Jydsk Telefon. Forinden var bygningen blevet tilbudt den daværende Aalborg Kommune som gave, men her var man ikke interesseret. Det var bl.a. kgl. bygningsinspektør Einar Packness' fortjeneste, at den smukke gård blev genopført i 1952 på hjørnet af Thorsens Allé og Svalegårdsvej. Sognerådet gav bygningen navnet "Svalegaarden".

Svalegaarden blev indrettet med sognerådssal, udvalgsværelser og en filial for Det Nordjydske Landsbibliotek. Biblioteket blev i 1968 flyttet til det nye byggeri i Hasseris Bymidte.

Inden kommunesammenlægningen i 1970 overgik Svalegaarden til en række lokale organisationer med historisk tilknytning til Hasserisområdet for en sum af kr. 50.000. Den Danske Provinsbank og Aalborg Kommune ydede i forbindelse med overtagelsen rente- og afdragsfrie lån.
 
Foreningerne bag oprettelsen af "Den selvejende institution Svalegaarden" var:
 
  • Hasseris Grundejerforening
  • Lions klubberne i Aalborg
  • Aalborg Sangforening
  • Landsforeningen for bedre Hørelse, Aalborg Kreds
  • Hasseris Husmoderforening
  • Hasseris Socialdemokratiske vælgerforening
  • Hasseris Konservative vælgerforening

Efterfølgende er Hasseris Husmoderforening og Landsforeningen for bedre Hørelse, Aalborg Kreds udtrådt.
 

Restaurationen i Svalegaarden kan studeres via forpagterens hjemmeside, hvor også menukort, events, selskabsmenuer, mad ud af huset mv. fremgår.

Læs mere på: http://svalegaarden-mest.dk/

Svalegaarden bestyres af en bestyrelse, som består af én repræsentant for hver af foreningerne:
* Hasseris Grundejerforening
* Lions klubberne i Aalborg
* Aalborg Sangforening af 1843

Herudover udpeger Aalborg Byråd 2 personer, som sidder for en byrådsperiode.

Bestyrelsen består p.t. af flg. medlemmer:

Formand Jan Krogh (Lions Club Hasseris)
Næstformand Sonja Harder (Valgt som repræsentant af Aalborg Byråd)
Torben Thorup Jensen (Hasseris Grundejerforening)
Carsten E. Larsen (Aalborg Sangforening af 1843)
Mogens Lars Ryttergaard (Valgt som repræsentant af Aalborg Byråd)

Jan Krogh kan kontaktes på sin firmaadresse:
Krogh Arkitektur A/S
Ved Stranden 22, 5.
9000 Aalborg
Tlf. 98 14 15 16

jk@kroghark.dk

Bestyrelsen har desuden tilknyttet advokat Erling Kragh-Pedersen som administrator. Kontaktadresse er:

Advokatfirmaet.dk
Advokat Erling Kragh-Pedersen
Algade 31
9000 Aalborg
Tlf.: 96 31 62 34

ekp@advokatfirmaet.dk
Vedtægterne for Svalegaarden fastlægger, at "Institutionens formål er at erhverve, bevare og vedligeholde Svalegaarden, og stille dens lokaler og inventar til disposition for alle kredse af borgere, uanset bopæl, som mødelokaler."

Endvidere fastlægger vedtægterne, at der "Til dækning af udgifter til bevarelse og vedligeholdelse af bygningen drives udlejning af erhvervslokaler, restaurant, m.v."

Se vedtægterne ved at klikke på billedet til højre.
 
Hasseris Grundejerforening har igennem årene gjort flittigt brug af Svalegaarden til forskellige mødeaktiviteter.

Hasseris Grundejerforening har Svalegaarden som det naturlige hjemsted for foreningens mødeaktiviteter.

Svalegaarden fik i 2016 ny forpagter, og har tillige gennemgået en renovering, så lokalerne nu fremstår lyse og venlige. Svalegaarden anvendes primært som restauration med selskabslokaler.

Der er indgået aftale med forpagteren om, at der stilles lokaler til rådighed for områdets foreninger til mødeaktivitet.

Hasseris Grundejerforening ser gerne forholdene omkring Svalegaarden ændret, således at det kan udgøre et naturligt samlingspunkt for Hasseris borgere, hvor mangeartede kulturelle aktiviteter kan udfoldes. At have et så smukt hus i sin midte er en gave, som vi burde kunne anvende bedre end i dag.
 
Holbergspillene er tidligere blevet opført i de smukke rammer som Svalegaardens ydre udgør. Her har skuespilleren Ebbe Trenskow været den drivende kraft bag opførelserne. Desværre vil fremtidige Holbergspil evt. blive opført i omgivelserne til Aalborg Slot, fordi Aalborg Byråd har betinget sig dette for fortsat at yde offentlig støtte.