Britta Kjeldberg Magnussen

Sekretær

Flyttede til Aalborg i 1987 fra Aarhus, og har siden 1992 boet i Hasseris.

Er uddannet jordmoder og har, indtil pensionering, været leder af Jordmoderuddannelsen.

Er optaget af by- og boligudvikling, der kan rumme alle aldersgrupper, og investerer langsigtet i miljøet.

Er dødtræt af at der ikke laves en æstetisk løsning på affaldsspande.

Opgaver

– Referent af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger
– Administration af xx@hasseris.dk mails
– Udvalg, emner/forslag til Hasserisprisen (januar måned)
– 2. ansvarlig for post@hasseris.dk
– Styring af mails (evt med bilag) i: arkiv@hasseris.dk
– Opfølgning på mail@hasseris.dk
– medlem af medlemsarrangementer
– 2. ansvarlig for generalforsamling 2022
– 2. ansvarlig for revision af vedtægter og forretningsorden senest hvert 5. år
– Kontaktperson til Depothuset
– Ajourføring af materielliste for indhold i boxrum
– 2. ansv., ekspedition af post@hasseris.dk
– 2. ansv., kontaktperson til Hasseris Kirke