Søg
Close this search box.

Peter van Hauen – formand

Formand for Bestyrelsen

Flyttede fra Kolding til Aalborg i 2003 i forbindelse med jobskifte.
Er uddannet arkitekt – cand. arch. – fra Det kongelige kunstakademis Arkitektskole, København i 1982.
Min hovedinteresse er tilgængelighed i bred betydning og mere specifikt tilgængelighed i boligbyggeriet og udformning af det offentlige rum.
Aalborg Kommune ofre p.t. store summer på omlægning af Aalborg Bymidte. Desværre ikke med megen hensyn til svagtseende og blinde. Der anlægges ganske vis ledelinjer, men ikke særligt hensigtsmæssigt.
Aalborg kommune glemmer den elendige stand fortove har uden for den centrale bymidte, til stor gene for gangbesværede, svagtseende og blinde.
Desuden er der alt for mange forretningsdrivende, der ser stor på, at ledelinjer ikke er en markering af, hvortil de må opstille borde og stole til udeservering, men er til for, at hjælp svagtseende og blinde sikkert gennem byen.
Aalborg Kommune mangler, at gøre alle borgere i byen opmærksom på, hvad ledelinjer er til for.

Opgaver

– Ansvarlig for kontakt til Park & Natur, og grønne områder
Indgår i udvalg for:
Medlemsarrangementer
Kommuneplanrammer, lokalplaner og Byudvikling i Hasseris
Byggesager, Nabohøringer, Dispensioner – Veje & Trafik
Produktion af video om Hasseris Grundejerforening
Hvervning af nye medlemmer(mål, resourcer og budget)