Torben Thorup Jensen

Formand

Medlem af bestyrelsen fra 2003 – 2006, og igen fra 2011.

Er Hasseris Grundejerforenings repræsentant i bestyrelsen for S/I Svalegaarden.

Bor privat i et parcelhus i Holbergkvarteret og dette siden 1989.
Er oprindeligt uddannet i Danske Bank og har efterfølgende arbejdet i Provinsbanken. Bestået uddannelsen til statsaut. ejendomsmægler. Ansat i Jyllands Kreditforening/Nykredit og heraf de seneste 7 år som områdechef. Sluttede den aktive karriere på arbejdsmarkedet med knap 18 år i DLR Kredit som vurderingssagkyndig for erhvervsejendomme med hjemmearbejdsplads og er nu selvpensioneret.
I august 2018 måtte han med dags varsel som næstformand indtræde som formand for bestyrelsen, da den tidligere formand meddelte, at han stoppede i bestyrelsen. Fik sammen med den øvrige bestyrelse styr på og planlagt aktiviteter, der kunne fejre foreningens 125 års jubilæum.

Opgaver

– Udarbejdelse af dagsorden til bestyrelsesmøder, samt mødeledelse ved bestyrelsesmøder
– Formand for udvalget til generalforsamling.
– administrerer foreningens hovedpostkasse post@hasseris.dk
– Kontaktperson til Pressen.
– Kontaktperson til Hasseris Avis.
– I udvalg for Offentlige Planrammer & Byggesager
– Kontaktperson til By- og Landskabsudvalget
– kontaktperson til Hasseris Gymnasium og Secher Catering
– Medlem af bestyrelsen for S/I Svalegaarden
– Udvalg for Emner til Hasserisprisen
– Arrangør af årets julemiddag
– Deltager i arkiv@hasseris.dk
– udvalg for medlemsarrangementer
– kontaktperson for rekruttering af nye medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter
– kontaktperson til dirigent for generalforsamlinger
– sammen med kasserer kontakt til revisor
– sammen med kasserer godkendelse og underskrifter af regnskaber
– revision af Vedtægter og Forretningsorden, hvert 5. år
– udvalg for produktion af video om Hasseris Grundejerforening
– udvalg for hvervning af nye medlemmer