Driftsplan for Holbergkvarteret 2016/17

De begrænsede kommunale ressourcer er planlagt anvendt på følgende vis:

Der har gennem de seneste år, været udtrykt bekymring fra flere grundejere i forbindelse med den tiltagende vækst af bevoksningen på de grønne områder som kommunen vedligeholder. Det resulterede i, at Hasseris Grundejerforening sammen med særligt interesserede grundejere, inviterede Park & Natur til en kvartervandring i områderne omkring Rotunden den 24. september 2015. Efter mødet blev der straks udført nogle enkelte og let overskuelige tiltag, hvorefter Park & Natur gerne ville have vinteren til at udføre en plan for hele Holbergkvarteret.

På møde hos Park & Natur den 9. juni 2016, blev vi præsenteret for en meget flot udarbejdet Driftsplan for hele Holbergkvarteret, med tilhørende tidsperspektiv.

Der kan dobbeltklikkes på billederne, så disse kan ses i større format! Billedet åbner på ny fane.

Den omhandlede:

Driftsplan for holbergkvarteret 2016/17 rotunden 1
Rotunden

Rotunden

 • Kronereduktion mod privathaverne udføres vinter 2016/17.
 • Driftsmæssige ændringer sættes i værk straks.
 • Græsplejeniveau ændres over tid.
Driftsplan for holbergkvarteret 2016/17 parterrehaven 2
Lygtepæl skæres fri af trækronen

Parterrehaven

 • Anlægs- og beplantningsplan færdigbearbejdes i 2016.
 • Park & Natur bidrager med kr. 200.000. Det resterende beløb finansieres eventuelt med eksterne midler.
 • Forventes anlagt i 2017.
Driftsplan for holbergkvarteret 2016/17 jeronimusvej 3
Rotunden

Jeronimusvej

 • Beplantningsplan udarbejdes i 2017.
 • Anlægsplanen følger driftsplanen.
Driftsplan for holbergkvarteret 2016/17 thorsens alle 4
Jeronimusvej

Thorsens Allé

 • De manglende træer plantes i træernes hvileperiode 2016/17.

Jakob Skomager Vej

 • Busketterne gennemgås og eventuelle nye træer plantes vinter 2016/17.

Stiarealerne

 • De manglende træer plantes i træernes hvileperiode 2016/17.

Det var et særdeles positivt møde, og vi vil i fællesskab med Park & Natur, gøre vort yderste for, at Holbergkvarteret vil bevare det udseende som det fra begyndelsen var tiltænkt. Dog må man acceptere, at tiderne gennem mange år, har sat sit præg om dermed også ændret betingelserne for den pleje, det er muligt at yde fra Park & Natur.

Aalborg Kommune indførte en “biodiversitetsstrategi” hvor græsset visse steder skulle få lov til at vokse uhindret, for derigennem at lade insekter og fugle få mere glæde af naturen.

Driftsplan for holbergkvarteret 2016/17 biodiversitet 5
Her ses et eksempel for enden af Henrikvej, hvordan biodiversitetens udseende kan blive.