Søg
Close this search box.

Arkitektur

Hasseris er kendetegnet ved et høj arkitektonisk standard. Igennem mere end 100 år er der blevet bygget smukke huse, tegnet af dygtige arkitekter, og bygget af mennesker med sans for kvalitet.

På Litteratursiden vil De kunne finde beskrivelser af de bøger, der gennem tiden er blevet udgivet omkring dette emne. Der bygges fortsat i Hasseris, og der foretages hele tiden modernisering og vedligeholdelse af de eksisterende huse.

På denne side vil De kunne finde beskrivelser og billeder af nogle af de mest markante huse i Hasseris.

Vi håber de kan blive set som inspiration til, at der også i fremtiden vil blive bygget smukke huse, og at forandringer på eksisterende huse vil blive foretaget med respekt for en tradition for godt håndværk og smukt byggeri.

Nedenstående eksempler er hentet fra bøgerne “Hasseris Villaby – huse og arkitektur” samt “Værd at værne- bevaringsværdige huse efter 1940 i Hasseris”, som De kan finde omtalt på Litteratursiden.

Hasserisvej 101

Arkitektur hasserisvej 101 raaens minde 1
Raaens Minde

Arkitekt Johan Daniel Herholdt 1818 – 1902.

Det oprindelige hus er bygget i 1885 i italiensk renæssance villastil som villa “Landlyst”.

I 1907 blev det ombygget til optagelseshjem som “Raaens Minde”, opkaldt efter da afdøde fabrikant Sophus Adolf Jensen Raaen.

I 1916 tilbygget skolefløj med gymnastiksal.

I 1990’erne ombygget til ejerlejligheder.

Hasserisvej 109

Arkitektur hasserisvej 109 2

Et godt “Bedre Byggeskik” hus.

Bedre Byggeskik var en forening til fremme af dansk bygningskultur.

Hasserisvej 112

Arkitektur hasserisvej 112 3

Elis Sneiders i 1892 byggede villa.

Ligesom andre af tidens villaer er en del af udsmykningen forsvundet, men det fine mønstermurværk og selve hovedformen i huset er en flot repræsentant for tidens byggestil.

Hasserisvej 168

Arkitektur hasserisvej 168 4

Bygget i 1917 for direktør K.E.M. Markussen. Tegnet af arkitekt Ejnar Packness.

Et meget smukt og velbevaret hus, der af ejeren med stor veneration er fastholdt i sin oprindelige form og gode detaljer. Et godt dansk hus med velproportionerede detaljer.

Hasserisvej 172

Arkitektur hasserisvej 172 5
Julianesminde

Gården “Julianesminde” er den eneste af de gamle landbrugsejendomme, der er tilbage i området.

Arkitekt Ejnar Packness erhvervede gården i 1912, og boede der til sin død i 1952. Den er ombygget til sit nuværende udseende i den klassicistiske periode.

Den særlige lyserøde farve var en af arkitekt Packness’ yndlingsfarver.

Constancevej 4

Arkitektur constancevej 4 6

Tegnet af arkitekt, professor Martin Nyrop.

Bygget til Hans Brix, lærer på Katedralskolen 1906 – 19. Senere dr. phil. og professor i København.

Et meget velbevaret, smukt og uspoleret hus.

Elme Allé 13

Arkitektur elme alle 13 7

Der findes ingen tilgængelige oplysninger om dette hus, men det er et typisk eksempel på indflydelse af en tysk, nationalromantisk byggestil, hvor bl.a. det bindingsværksprydede borgtårn er kendetegnende.

Linde Allé 2 B

Arkitektur linde alle 2b 8

Huset er bygget af civilingeniør Christian Birger Schultz, der var direktør for Adolf Holst’s fabrikker.

Schultz tegnede selv huset, som er karakteristisk ved at være et godt og fast bygmesterhus med aner i barokkens “Frydenlund”.

Langersvej 7

Arkitektur langersvej 7 9
Tobakshusene

Direktør Langer “De forenede Textilfabrikker” ejede store arealer i Aalborg, der hørte under hans ejendom.

Fabrikanten ønskede at medvirke til gode boligforhold for sine ansatte, og bad arkitekt Ejnar Packness tegne en moderne haveby efter engelsk mønster. Havebytanken er frisk luft og frie omgivelser.

På Langersvej opførtes et antal ens boliger efter dette princip, og den oprindelige idé kan endnu ses, på trods af skiftende ejeres ændringer, som har fjernet mange af de oprindelige detaljer.

Fuglevænget 8

Arkitektur fuglevaenget 8 10

Huset er tegnet af arkitekt Ejnar Glahn 1927. 

Huset er tydeligt engelsk inspireret, med en smuk skorsten i gaven.

Huset er smukt renoveret med respekt for det oprindelige udseende. Dog kunne man ønske sig de skæmmende plankeværk fjernet, især da de ikke synes at have nogen egentlig funktion.

Rafns Allé 11

Arkitektur rafns alle 11 11

Arkitekt Ejnar Glahn tegnede dette hus i 1925. 

Der er klare lighedspunkter med huset ovenfor, idet også dette hus fremstår som et smukt, engelsk inspireret hus.

Bemærk skorstenene i gavlene. Huset var oprindeligt opført med i grå puds, men den nuværende svagt lyserøde farve er bestemt også smuk.

Hasserisvej 107

Arkitektur hasserisvej 107 1 12

Konsul, Vinhandler Sigurd Müller byggede i 1951 dette hus, med professor Preben Hansen som arkitekt.

Den engelske inspiration ses også her tydeligt med bl.a. de markante skorstene.

Et meget smukt og fotogent hus.