Søg
Close this search box.

Holbergkvarteret

Susanne i badet
Susanne i Badet

Kunstnerens tanke er at beskueren skal få indtrykket af en ung pige, der kaster sig baglæns i vandet.

I baggrunden ses en del af de karakteristiske trækrins, hvor den yderste består af Eg, og den inderste af høje Popler. I baggrunden ses også nogle af de haver, der grænser op mod Rotunden.

Billede og tekst: Jens Skovgaard, Juni 2004

Holbergkvarteret er planlagt for Hasseris Kommune af landinspektør Ib Nellemann i 1959. Alle veje i området har fået navn efter personer i Ludvig Holbergs Skuespil, deraf navnet Holbergkvarteret. I et vist omfang måtte eksisterende veje og udstykninger respekteres, men man vil f.eks. kunne bemærke, at Thorsens Allé og Jeronimusvej ligger i en ret linie, gennembrudt af Rotunden.

Områdets centrum er den enestående Rotunde med trækrinsene af hhv. Poppel og Eg. Vejene i området er anlagt koncentrisk omkring dette centrum, med et internt stisystem mellem vejene. En på det tidspunkt meget fremsynet form for byplanlægning. Interessant er f.eks. at bemærke, at der var en vis usikkerhed om man kunne bevare det lukkede vejsystem, idet man har sikret sig tilstrækkeligt areal ved visse af stierne til i givet fald at forbinde vejene.

Vejene blev anlagt med brede grønne rabatter, og ligusterhække, og på alle vejene blev der plantet forskellige træarter.

Lokalplan

Holbergkvarteret er omfattet af en bevarende lokalplan, som er vedtaget af Byrådet i november 2008.

Du kan finde lokalplanen HER

Det er vort håb, at du vil være opmærksom på disse bestemmelser, når De ønsker at foretage forandringer.

Lokalplanen erstatter delvist de hidtidige deklarationer for området. I lokalplanen kan du se hvilke afsnit der er aflyst, og nedenfor kan du finde de oprindelige deklarationer.

 

Træplantningsplanen

Planen blev udarbejdet i begyndelsen af 90’erne med tidligere bestyrelsesmedlem Carsten S. Sørensen, Ridefogedvej som den drivende kraft. Formålet var at få fornyet de træplantninger, som efterhånden var blevet for store, og dermed få skabt større harmoni i kvarterets grønne karakter.

Samtidig med fornyelsen af træplantningerne, blev der skabt mulighed for, i en dialog med beboerne at få rettet op på de forringelser, der langsomt havde sneget sig ind i form af beplantninger i forhaver, der oprindeligt var anlagt som åbne forhaver med græsplæner, ligesom hegn og andre uvedkommende anlæg kunne fjernes.

I årenes løb er der foretaget totalrenoveringer af Ridefogedvej, Thyboevej, Leandervej, Peder Paars Vej, Rådsherrevej, Henrikvej og Corfitzvej.

Lokalplanen har afløst træplantningsplanen, således at det nu er fastlagt, hvilke træer der er bevaringsværdige i området. Endvidere findes der en beskrivelse af hvordan man gerne ser Jeronimusvejs beplantning renoveret.