Stilblade for villaer i hasseris still 00008 1

Stilblade for villaer i Hasseris

Der fin­des selv­føl­ge man­ge for­skel­li­ge for­tolk­nin­ger af typi­ske vil­la­er fra 20’erne op til i dag, og i Has­se­ris er man­ge for­skel­li­ge stilar­ter repræ­sen­te­ret. Her­un­der kan du fin­de de 12 typi­ske stil­bla­de for enfa­mi­lies­hu­se – de kan alle fin­des i Has­se­ris.

(Klik på den enkel­te linie og få en beskri­vel­se for hver af de i alt 12 stil­bla­de)

 1. DEN HISTORICISTISKE VILLA
 2. DEN NATIONALROMANTISKE VILLA
 3. DEN KLASSISKE HISTORICISTISKE VILLA
 4. BEDRE BYGGESKIK-HUSET
 5. NYKLASSICISTISKE HUSE
 6. FUNKISVILLAEN
 7. FUNKISBUNGALOWEN
 8. DEN DANSKE FUNKTIONELLE VILLA
 9. STATSLÅNSHUSET
 10. MURERMESTERVILLAEN FRA 50’ERNE
 11. TYPEHUSET
 12. DEN MODERNISTISKE VILLA

Alle stil­bla­de i sam­let pdf kan fin­des HER (NB: fyl­der 23 MB)