Kort nyt img 0335 1

Kort nyt

 • Pro­fil­vi­deo
  9. juli 2024
 • Refe­rat fra kon­sti­tu­e­ren­de besty­rel­ses­mø­de
  11. juni 2024
 • Refe­rat fra ekstra­or­di­nær gene­ral­for­sam­ling
  28. maj 2024
 • Ny besty­rel­se
  27. maj 2024
 • Refe­rat af Gene­ral­for­sam­ling 18.april 2024
  24. april 2024

  Kort nyt d7cpv9sz5j3z3h8rp8m 3Under punk­tet “Gene­ral­for­sam­lin­ger” fin­des også de Power­Po­ints der blev vist på gene­ral­for­sam­lin­gen.

 • Refe­rat af besty­rel­ses­mø­de d. 13.03.2024
  19. marts 2024
 • Ind­kal­del­se til ordi­nær gene­ral­for­sam­ling 2024
  18. marts 2024
 • Refe­rat af besty­rel­ses­mø­de
  23. febru­ar 2024
 • Refe­rat af besty­rel­ses­mø­de
  17. janu­ar 2024
 • Nyheds­brev 6 23–24
  15. janu­ar 2024
 • For­e­nin­gens ind­si­gel­se vedr. Egholm­linj­en 
  12. janu­ar 2024
 • Nyheds­brev nr. 5 Bor­ger­mø­de om 3. Lim­fjord­s­for­bin­del­se-Egholm­linj­en
  10. janu­ar 2024