Kalender for og referater af bestyrelsesmøder

Nedenfor kan du orientere dig om datoer for bestyrelsesmøder i indeværende foreningsår, som løber fra generalforsamling til generalforsamling, samt foregående foreningsår.

Hvis du som medlem har et forslag eller en sag, som ønskes behandlet af bestyrelsen på kommende bestyrelsesmøde, skal den fremsendes senest 10 dage før kommende møde kl. 12.00, til formand@hasseris.dk

Klik her for at åbne dokumentet: Mødekalender for bestyrelsen 2019-2020 og her er: Mødedatoer for bestyrelsen 2020-21

Desuden kan du finde referater af bestyrelsesmøderne i link på afholdte bestyrelsesmøder i foreningsåret, og foregående.

Der findes også et arkiv, som indeholder afholdte bestyrelsesmøder tilbage fra og med 2003, samt generalforsamlingsreferater (fra og med 2002) og med plancher fra generalforsamlinger fra og med 2012.

Bestyrelsesmøder afholdes normalt d. 2. tirsdag i hver måned på Svalegården – start kl. 17:30. (Når mødereferat foreligger, er skrifttypen blå)

Referater af bestyrelsesmøder

2020/21

2019/20

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2004/2005

2003/2004

2002/2003