Søg
Close this search box.

Villabyen

Hasseris Villaby – et særligt bykvarter

Alle vore største byer har gennemgået helt analoge kulturhistoriske udviklingsmønstre.

Med borgerskabets opståen i det forrige århundredes begyndelse fødtes interessen hos de mere velhavende borgere for at flytte ud fra de usunde byer til det friske landliv.

Denne interesse nåede også Aalborg, og de første landsteder dukkede op hen imod slutningen af århundredet. Velhavende borgere købte landarealer op udenfor købstadens grænser, Hasseris landsogn.

Det var endnu i hestevognenes tid. Man brugte landstederne til at dyrke foder til sine heste – holdt kreaturer – de første bylandmænd.

Omkring århundredeskiftet tog denne udvikling rigtig fart, og er fortsat siden.

Hasseris Villaby er juridisk set et veldefineret område, hvis grænser først blev væsentligt overskredet i 1950’erne. Villabyen er opstået og bygget på de jorder, der blev udskiftet i 1890’erne.

Aalborgs bygrænse var den østlige afgrænsning, omtrent ved Kong Christians Allé. Den lille Grænsevej er endnu vidnesbyrd om dette forhold. Imod vest var grænsen arealet kaldet Hundeklemmen, hvor det tidligere Hasseris Rådhus ligger.

Det har altid været et attraktivt område at bosætte sig i. Oprindeligt lå det med de store, flade engstrækninger, der imod nord strakte sig helt ud til fjorden, og som imod syd rejste sig stejlt op ad den dengang helt skovløse bakke, men hvorfra der var en storslået udsigt over Limfjorden. Det var vest for byen, dér hvor den friske fremherskende vestenvind kom først med sin rene luft.

Landsognet var det sted, hvor det åbne land kom tættest på Aalborg bykerne. Den tunge industri havde udviklet sig imod øst med skibsværft, gasværk og cementfabrik.

Villabyen er enestående ved at have en generel meget høj arkitektonisk standard, og mange af husene er tegnet af Danmarks mest fremragende arkitekter.

Uddrag af Aalborg-bogen 1991

Du kan tillige læse om de 12 stilarter for enfamiliehuse mv. i Aalborg HER.

Lokalplaner i Villabyen

Under mottoet “Hasseris – bevar mig vel” udarbejdede Aalborg Kommune et sæt nye lokalplaner for Villabyen til erstatning for den oprindelige lokalplan fra 1995

Principperne for de nye lokalplaner var i høj grad nytænkning i forhold til de sædvanlige lokalplaner. En idé fremført af Hasseris Grundejerforening, som gik på at lokalplanerne skulle indeholde information og inspiration til at værne om Hasseris blev indarbejdet i de nye lokalplaner på den måde at alle husene i Villabyen blev klassificeret i byggestile, og for hver byggestil findes der et afsnit i lokalplanen om hvordan kan bevares i deres oprindelige byggestil.

Denne nye måde at lave lokalplaner på gav genlyd ude omkring i kommunerne, og gav bl.a. anledning til at Aalborg kommune i 2006 fik Byplanprisen.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for hvordan arealer, bygninger og beplantning m.v. skal anvendes, placeres og udformes.

Ønsker De at foretage ændringer, som er omfattet af lokalplanen, er det vigtigt, at de orienterer Dem om de gældende bestemmelser i lokalplanen. Især ændringer på facader og arealer mod vej er med til at forandre det helhedsindtryk, som er helt afgørende for vor opfattelse af kvarterets samlede kvalitet. Selv mindre ændringer, som f.eks. etablering af hegn, eller isætning af tagvinduer, kan være medvirkende til en reél forringelse af hele kvarterets kvalitet.

Hasseris Villaby er omfattet af flg. lokalplaner

For at finde netop DIN lokalplan, så tryk HER.