Generalforsamlinger

Her findes generalforsamlinger med tilhørende referater, og fra 2012 tillige PowerPoints anvendt på generalforsamlingerne

Generalforsamling april 2022 for 2021:

Bestyrelsens beretning for 2021-22

Årsrapport Hasseris Grundejerforening 2021

Referat af Generalforsamling 28. april 2022

Referat af generalforsamlingen for 2018, samt anvendte plancher, som dækker formandens beretning.

11.04.2019  Referat af generalforsamling

11.04.2019  Plancher fra generalforsamling

               Regnskab for 2018 og 2017