Nabohjælp


Tirsdag, den 5. november 2013 afholdt Hasseris Grundejerforening et møde for foreningens medlemmer, hvor et af aftenens hovedpunkter var Nabohjælp. Et tema der p.t. er meget oppe i medierne grundet de mange indbrud i private hjem og herunder også i vores bydel Hasseris.

Aftenens foredragsholder var


kriminalassistent og sikringsrådgiver
Andreas Mylund fra Nordjyllands Politi


der bl.a. oplyste, at bydelen Hasseris de seneste 12 måneder havde haft 240 indbrud. Danmark er i øvrigt et af de lande der ligger højest på statistikken over flest begåede indbrud i private hjem i EU. Opklaringsprocenten for disse indbrud blev i øvrigt oplyst til 10 %.

Andreas Mylund gennemgik flere muligheder for præventive tiltag, den enkelte borger kan foretage i eget hjem og særligt omkring vore vinduer og udvendige døre. Her var medbragt løsningsmuligheder som udsnit af såvel vinduer som døre.
Et væsentligt budskab til beboerne i Hasseris var at mange af de høje hække burde klippes ned til ca. 150 cm højde, så tyvene ikke havde samme gode dækning at arbejde i - typisk usynligt for naboer/forbipasserende mv.

Der blev også givet en kort introduktion i den nye internetløsning - NABOHJÆLP - der er lanceret i samarbejde med Trygfonden og Det Kriminalpræventive Råd. Hjemmesiden har adressen : http://www.nabohjælp.dk/

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening modtog efter mødet flere henvendelser om en introduktion/manual for brug af hjemmesiden Nabohjælp. Vi har efterfølgende fået accept på at give vore medlemmer adgang til at læse og/eller udskrive de plancher som Andres Mylund gjorde brug af helt eller deltvis på vort medlemsmøde. Disse kan således hentes på de to nedennævnte links:

NABOHJÆLP - med en introduktion/manual til hjemmesiden

SIKRING AF HUS OG HJEM - vinduer og udvendige døre mv.


Se også hjemmesiden:

Stop Indbrud http://www.stopindbrud.dk/Sider/forside.aspx