Snerydning

Der tilbydes:

Tilbud for snerydning/glatførebekæmpelse i sæsonen/perioden 01.11.2022 – 28.02.2023 Hasseris Grundejerforening har i år indgået en aftale med Majgaard Service omkring et tilbud på glatførebekæmpelse og herunder snerydning & saltning af medlemmernes fortove igen i den kommende vinter 2022/2023.

Se priser her: Tilbud snerydning

Ovennævnte priser er KUN gældende for medlemmer af Hasseris Grundejerforening

Tilmelding skal ske direkte til virksomheden på telefon 26 18 69 27 med oplysning af medlemsnummer, navn, adresse og om hvilken grundtype der er tale om. 

Bemærk: tilmelding senest d. 18. november 2022

Ved tilmelding efter den dato forhøjes prisen eller afslag på servicen, hvis der er fuldtegnet.

Faktura udsendes primo december 2022 og dette med en 8-dages betalingsfrist (beløbet ekskl. moms kan evt. fratrækkes på selvangivelsen for 2022 under ordningen “Håndværkerfradraget og Servicefradrag 2022 med mindre fradraget allerede er anvendt til anden side og at betaling er foretaget).
Fradraget udgør for 2022 max. kr. 12.900,- pr. person.

Majgaards Service kan også tilbyde rydning/saltning af en fælles, privat vej.
Ring for pris:  26 18 69 27.