Søg
Close this search box.

Byggesager, afsluttede og verserende.

På bestyrelsesmødet d. 12-11-19, blev det besluttet at bestyrelsen her på hjemmesiden vil orientere om byggesager, byggesagsmuligheder og lignende i medlemsområdet, som bestyrelsen arbejder med. Begrundelsen er, at medlemmer derved kan holdes lidt orienteret om bestyrelsens bevågenhed om hvad der dels er igangværende byggerier mv., og ikke mindst hvad der kan komme af byggerier fremadrettet i vores bydel, som vi bør forholde os til og evt. påvirke.

Bestyrelsen har endnu ikke fundet den endelige form for hvor meget information der kan lægges på hjemmesiden. Det er ikke tanken, at der skal informeres i detaljen om processen i en byggesag – det kan blive meget omfattende. Vi vil prøve os lidt frem, og hører gerne hvis du har meninger herom. I flere tilfælde, vil bestyrelsesreferaterne også omtale sagerne. Sagerne er bortset fra Sorthøj listen i datoorden for sagens begyndelse. Hvis du har informationer om en sag, som du mener er relevant for bestyrelsen at folde sig til, hører vi meget gerne, skriv til: post@hasseris.dk.

2021: Sorthøj – byggefelter mod syd ud til Skelagervej. På foreningens vegne har Thorkil Neergaard skrevet en pressemeddelelse som er sendt til Nordjyske, Aalborg.NU og Hasseris Avis. Formanden anmodes om at indkalde til et møde med rådmanden med Sorthøj på dagsordenen. Bestyrelsen mener dette skal ske i samarbejde med vejlaugene/vejforeningerne på Sorthøj. Dette sagsområde vil have HG`s største bevågenhed i den nærmeste fremtid.  Bestyrelsesmedlem Erik Dam, som selv bor på Sorthøj, vil på næste møde i sit eget vejlaug opfordre til møde med de forskellige vejforeninger på Sorthøj. Vi forventer en større samling af bilag, som mange medlemmer vil have interesse i, så derfor leder dette link til en side med bilagene, som løbende lægges op:   Nye bebyggelser på Sorthøj

Bortset fra Sorthøj-byggesagen, er nedenstående sager listet i den rækkefølge, som foreningen har behandlet dem, dvs. de nyeste nederst på siden. Egholmlinjen diskuteres næsten på hvert bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen har på ekstraordinært bestyrelse arbejdet kun med den 3. Limfjordsforbindelse, Egholmlinjen, og har udover interviews i TV2 Nord med formanden, artikel i Hasseris Avis, også gjort en indsigelse mod den seneste VVM-redegørelse, som vejdirektoratet har offentliggjort. Indsigelsen kan se her: HG’s indsigelse mod VVM redegørelse vedr. 3. Limfjordsforbindelse, Egholmlinjen.

2019: Byggesag på Skomagergyden 7. Mogens Vinther redegør for sagen om frastykning og salg af grund på ca. 700 m2. Det er ikke nogen indvendinger fra HG`s side til sagen.

2020: Møde m/rådmand Hans Henrik Henriksen og byplanlægger Thina Wallin Mødet afholdes på Stigsborg Brygge 5, den 26. februar 2020 – kl. 09:00 Deltagere: Torben Thorup Jensen, Thorkil Neergaard, Mogens Vinther og Anders Koefoed. Vi har noteret følgende sager, som vi gerne vil drøfte/ orienteres om status på: Bundgårdsvej 56 – byggesag. Bygaden 27, 29 og 31 – ”Skrænthusene”. Bygaden – ”Materielgården” – byggeplaner – startredegørelse/lokalplan. Fyrrebakken 7 – ”hegnssag”. Hasserisvej/ Skelagervej –Sorthøj- byggeplaner startredegørelse/lokalplan. Hasserishøj 13 – delvis ulovlig nedrivning af bolig. Leandervej 17 – facade vandskuret – krav om blank mur.

2018: Bundgårdsvej 48 Byggesag her Nye bilag efter byggestop: Orientering     Tegninger rev.    Brev om genoptagelse 

2019: Bygaden 20-22 Byggesag her

2020: Anton Bachs Vej 2 Byggesag her

2020: Kong Georgs Vej 6 Byggesag her

2020: M. A. Schultz Vej 14 Byggesag her

2020: Vossvej 25A Byggesag HER Bilag Indsigelse Partshøring

2020: Sti om Nordens Kridtgrav Byggesag her

Klokkestolen 3 indsigelse fra Grundejerforeningen her og her  og her       Kort over grunden, “Matrielgården” her Eksisterende lokalplan HER  Indsigelse vedr. udkast 2

Hasserisvej svej 145 byggesag SAVE-reg.   Nabohøring    Indsigelse     Kvistetyper

Jagtvej 3 Byggesag Tegning    BBR-ejermeddelelse   Bygningsrapport     Naboorientering    HG indsigelse

Bundgaardsvej  UDKAST Lokalplan 3-3-119 Boliger

Hasserisvej 176. Accept og opfordring

Fredningssag: Sorthøj Kilen. Aalborg Kommune arbejder med fredning af større arealer, hvoraf nogle berører Hasseris Grundejerforenings medlemsområde. Her er der to filer som kan have interesse: Fredningsforslag for Sorthøj Kilen og  Fredningsforslag for Sorthøj Kilen – Intern høring Her er link til flere kortudsnit om området (stor fil!): Pdf.aspx (aalborg.dk)  

Marts 2022: møde med rådmanden, Referat af fællesmøde m. Rådmand og Grundejerforening 2022

Hasserishøj 14 7-10-2022 Naboorientering om  Hasserishøj 14     Foreningens indsigelse Indsigelse Hasserishøj 14 Brev

21-10-2022 Indsigelse om reklamering i Hasseris Bymidte