Søg
Close this search box.

Forslag om revideret Egholm-linje

8. februar 2021:

Som det er blevet informeret på seneste generalforsamling, er bestyrelsen ikke tilstrækkelig enig om for eller imod en ny vestlig Limfjordsforbindelse, og har derfor ikke en officiel holdning.

Det betyder dog ikke, at foreningen ikke kæmper for de bedst mulige boligforhold for foreningens medlemmer – herunder de støjgener, som den indtil nu officielle vejføring som Egholmlinien påfører Hasseris Enge, Sofiendal og “frugtkvarteret”.

I det spor, har formand Torben Thorup Jensen udtalt til Nordjyske i et nyligt interview i anledning af en revision af linjeføringen, som indebærer at den flyttes ca. 200m vestpå:

” … er lige blevet interviewet af Nordjyske omkring den VVM-undersøgelse der p.t. er i gang vedr. den 3. Limfjordsforbindelse samt at Vejdirektoratet har meldt ud, at de vil efterkomme det ønske som Hasseris Grundejerforening i 2011 foreslog om at flytte forbindelsen længere mod vest rundt om Hasseris. Det vil åbenbart være muligt at flytte forbindelsen ca. 200 m. … gentog ønsket om at nedgrave forbindelsen og benytte den bortgravede jord til at etablere en støjvold på siden ind mod Hasseris samt at beplante toppen.”

Vi henviser til læsning af artiklen om forslaget for den reviderede linjeføring i dagens Nordjyske:

Nyt om 3. Limfjordsforbindelse: Motorvejen flyttet længere mod vest | Nordjyske.dk