Søg
Close this search box.

Generalforsamling 11/4 2019

Hasseris Grundejerforening afholdt den 11. april 2019 ordinær generalforsamling

Der blev sat ny rekord for antal deltagere til generalforsamlingen i Kirkesalen under Hasseris Kirke. De max. 130 siddepladser i lokalet med plads ved et bord var i flere uger inden selve dagen besat via den tilmelding, der i år var mulig via denne hjemmeside.

Dørene blev åbnet kl. 18:30 og der var fra starten af allerede en pæn tilstrømning af medlemmer og herunder også af flere medlemmer, der ikke var blevet tilmeldt eller blot mødte op, hvilket jo også kan lade sig gøre. Ved denne løsning e der dog ingen garanti for en plads ved et bord til spisningen. Der var i alt 138 medlemmer mødt op fra 86 husstande..

Inden selve generalforsamlingen var der underholdning af koret “Listen Up”, der gav 3 numre.

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

a. Torben Thorup Jensen (afgik efter tur, villig til valg)

b. Thorkil B. Neergaard (afgik efter tur, villig til genvalg)

c.  Anders Koefoed (afgik efter tur, villig til genvalg)

d. Hans Ulrik Larsen (afgik, ikke villig til genvalg)

Bestyrelsen foreslog:

e. Steen Sloth Olsen (villig til valg)(valgt for 1 år)

f.  Mogens Vinther (villig til valg)

Valgt som suppleant:

I.  Erik Dam (villig til valg)

På generalforsamlingen tog man afsked med Hans Ulrik Larsen, der de seneste 16 år har været en markant ildsjæl i foreningen og i samme periode har brugt så mange timer til gavn for såvel foreningen som for medlemmerne. 

Generalforsamling 11/4 2019 hasserisprisen 19 hans ulrik 2
Afsked med Hans Ulrik Larsen

Hans Ulrik Larsen har været den gennemgående arbejdskraft, der ført foreningen fra den analoge verden til nu at benytte digitale redskaber for medlemskartoteket, kontakten til medlemmerne, denne hjemmeside mv.

Generalforsamling 11/4 2019 dscn0545 3
3 formænd overrækker Hasseriprisen 2019

Formanden afbrød således generalforsamlingen under præsentationen af bestyrelsen og hidkaldte hjælp fra to tidligere formænd – Jørgen Svensson og Jens Ole Christensen – under hvilke Hans Ulrik Larsen også har arbejdet og dette primært som administrator.

Generalforsamling 11/4 2019 hasserisprisen 2019 4

Afbrydelsen sluttede med at Hans Ulrik Larsen fik overrakt HASSERISPRISEN der ikke er uddelt siden 2010. Hasserisprisen består af en Alto vase med en indgravering med ordlyden “Hasserisprisen 2019″.

Mødet blev afsluttet med lidt tapas med hvid- & rødvin.

Du kan læse referatet fra generalforsamlingen her

Du kan se en kopi af plancherne fra generalforsamlingen