Søg
Close this search box.

Historien om nyt logo

Nyt logo

I efteråret 2010 havde bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening startende med en uformel samtale drøftet ideen om, at foreningen trængte til et nyt logo, idet det tidligere logo – en i øvrigt flot tegning af Svalegaarden udført af den nu afdøde kunstner Lise Færch – ikke længere var entydig for Hasseris Grundejerforening.

University College Nordjylland

Denne ide tog ultimo 2010 mere konkret form, idet der blev skabt en kontakt til UCN Designskolen v/lektor Rikke Kjær. Her blev der skabt nogle pædagogiske og indholdsmæssige rammer, der samtidigt kunne udmønte sig i en konkret opgave om udarbejdelse af nogle grafiske produkter samt gode kreative forslag/ideer for nyt logo og et nyt design for hjemmeside mv. for Hasseris Grundejerforening.

Den 12. april 2011 deltog Jens Erik Laursen og Jens Skovgaard på vegne af Hasseris Grundejerforening i et orienteringsmøde på UCN Nordjylland Designskolen og stillede sig efterfølgende til rådighed for spørgsmål fra de studerende i projektperioden.

På mødet blev det også aftalt, at der skulle være et konkurrenceelement bygget ind i den opgave, der skulle løses og dette med præmier til de 3 bedste projekter. Dette også som en ekstra motivations-faktor samt at gøre situationen så lig ”det virkelige liv” som muligt.

Lektor Rikke Kjær havde et hold studerende, der i dette semester rent studiemæssigt var klar til at prøve sig selv af på opgaven. Opgaven og samarbejdet blev defineret og afgrænset i et notat udarbejdet af den 5. maj 2011. Eleverne arbejdede herefter med en bunden opgave om udarbejdelse af forskellige løsningsforslag for et nyt logo og design til Hasseris Grundejerforening. Dette bl.a. efter at alle elever havde besøgt den daværende hjemmeside for Hasseris Grundejerforening samt set nogle af de bøger, der var udarbejdet af Hasserisstuerne om Hasseris. De fik også et indblik i hvilket formål Hasseris Grundejerforening bygger sit virke på, hvilke aktiviteter bestyrelsen arrangerer for medlemmerne og hvad rolle foreningen spiller i vores bydel, bl.a. i dialog med Aalborg kommune om byggesager mv.

I maj 2012 blev der nedsat et udvalg for bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening bestående af Jens Ole Christensen og Jens Erik Laursen, der var på besøg i den pågældende klasse og her fik overdraget de i alt 17 afleverede projekter til bedømmelse. Efter en nøje gennemgang og diskussion i udvalget af disse mange flotte projekter, der var udarbejdet med stor kreativitet, blev der udvalgt 6 projekter, der efterfølgende blev præsenteret og forelagt for den samlede bestyrelse for Hasseris Grundejerforening.

Nanna Abildgaard

Historien om nyt logo logo hasseris 2

Bestyrelsen foretog herefter en afstemning med henblik på at kåre de tre bedste projekter. Afstemningen viste klart, at vinderen var Nanna Abildgaard.

Nanna Abildgaard havde efter den samlede bestyrelses mening med sit projekt fået præsenteret vores bydel som en grøn bydel i såvel farve som underliggende grafik. Logoet var en flot præsentation af navnet på vores bydel forankret som en del af et hus – og dermed også synliggjort relationen til fast ejendom og grundejer – Hasseris Grundejerforening.

Nanna Abildgaard havde tillige produceret flere flotte ideer til layout og design for brochurer, hjemmeside, brevpapir, visitkort mv.

Jens Ole Christensen, Jens Skovgaard og Jens Erik Laursen kunne efterfølgende tage tilbage til UCN Nordjylland – multimediedesigner uddannelsen og fortælle klassen, at Nanna Abildgaard havde vundet vores konkurrence og de kr. 2.000 i præmie som vinder. Retten til at bruge projektet og ejerskabet for dette blev ved samme lejlighed overdraget til Hasseris Grundejerforening.

Det nye logo symboliserer

  • at der er tale om en grundejerforening og ikke et selskabslokale
  • at medlemmerne er grundejere – typisk med hus & have
  • at vi bor i en grøn bydel
  • “H” for Hasseris og Husejere

Det nye logo blev således for første gang præsenteret for foreningens medlemmer på generalforsamlingen, den 12. april 2012. Her var slides i power-point plancherne, først med afsked med det gl. logo og herefter med anvendelse af det nye logo. (Se disse her – KLIK HER).

Hjemmesiden

Siden er der sket det, at hjemmesiden nu er blevet fornyet dels med det nye design, logo samt tillige med et udvidet indhold. Dette design er nu også videreført til foreningens Nyhedsbreve, der udsendes pr. e-mail til de medlemmer, der har tilmeldt sig med en e-mail adresse.

Ekstern korrespondance

Vores eksterne korrespondance pr. brev sker nu også på foreningens eget designede brevpapir.

Design og Markedsføring

Julegaven til medlemmerne for 2012, et indkøbs-net, i sort med hvid tryk på begge sider er også med til at gøre foreningen synlig i dagligdagen og herunder også markedsføre foreningens logo og hjemmeside.

Det er bestyrelsens målsætning, at alle brochurer, plancher, hjemmeside mv. fremover skal følge den designmanual, der nu er vedtaget.

Vi håber, at foreningens medlemmer er tilfredse med den nye og mere moderne linie, der nu præger Hasseris Grundejerforenings design, logo og hjemmeside samt også gør, at den er genkendelig og er medvirkende til at gøre Hasseris Grundejerforening mere synlig i vores bydel.