Søg
Close this search box.

Medlemsundersøgelsen 2019 afsluttet som en succes! Og nu link til rapporten.

Bestyrelsen arbejdede i går på bestyrelsesmødet med den afsluttede medlemsundersøgelse, og konkluderede, at det har været en succes – en stor succes!

Dels har deltagelsen været så stor, at vi kan tro på, at den afspejler meget store dele af medlemsskaren, og det er det vigtigste. Dels har bestyrelsen fået rigtig god opbakning til dens måde at arbejde med foreningens formål på – samt fået nye ideer til at arbejde videre.

Rapporten er lige pt. under de sidste finkæmninger for detaljer, og vil blive lagt op i sin fulde form her på hjemmesiden, men allerede her kan vi referere lidt fra det netop overståede bestyrelsesmøde:

Update 17-10-19: Her er link til rapporten: Rapport Medlemsundersøgelse 2019.pdf

Spørgeskemaundersøgelse – resultat af besvarelser fra medlemmerne

Svarprocenten 512 af 1651 medlemmer = 32,44% er meget tilfredsstillende og så høj, at svarene kan betragtes som valide.

Indholdet viser stor tilfredshed med HG og især vores kerneområde, at værne om bydelens grønne havekarakter optager svarerne meget. Der er fin tilfredshed med vores tilbud generelt både de oplysende/ informerende arrangementer som de mere kulturelle tiltag og de praktiske tilbud så som snerydning.

Hvis vi skal være mere udfarende, som nogle i undersøgelsen foreslår med mange flere arrangementer, er vi som bestyrelse nødt til at have flere ressourcer blandt medlemmerne at trække på. Dette kunne evt. være at arbejde med mindre arbejdsgrupper, som skal referere til bestyrelsen. Susanne Sloth: hvis det fremgår at der er bred tilfredshed med vores arbejde er det vel vores DNA, og derfor skal vi fastholde den måde vi arbejder på. Anders Koefoed mener vi har fået bekræftet, at vi ikke opfattes som en støvet forening, sådan som nogle i bestyrelsen frygtede og at vores aktivitetsniveau er tilfredsstillende. Vores medlemmer er generelt meget tilfredse /tilfredse med foreningen. Foreningens størrelse diskuteres ih medlemstal og medlemsområde. Det er ikke sikkert vi kan blive meget større.

Der er udtrukket 10 modtagere af vingaver. De fleste har takket for modtagelsen.

Offentliggørelsen af undersøgelsen sker i Hasseris Avis og selvfølgelig på vores egen hjemmeside.

I bestyrelsen siger vi mange tak til alle deltagere i undersøgelsen – den vil ofte blive refereret til fremover.