Søg
Close this search box.

Historien

Hasseris Grundejerforenings historie i glimt

Hasseris er en smuk, harmonisk og meget grøn bydel. Området er fyldt med huse og bebyggelser, der afspejler gode bygge- og håndværkstraditioner.

Hasseris Grundejerforening, der er upolitisk, har til formål på enhver måde, at varetage medlemmernes interesser, at bidrage til bydelenes forskønnelse, og være initiativtager til kulturelle eller lignende arrangementer.

Hasseris Grundejerforening har i 2018 fejret foreningens 125 års jubilæum.

Hasseris Grundejerforening har gennem det meste af Hasseris udvikling været medlemmernes talerør overfor offentlige myndigheder vedrørende miljø, trafik og planforhold i området.

Hasseris Grundejerforening har knap 1.700 husstande som medlemmer. Vi nyder dermed en stor opbakning fra beboerne i Hasseris, og udgør dermed en faktor i den offentlige debat, og i forhandlinger med myndighederne.

Nedenstående historiske glimt er bl.a. hentet fra jubilæumsbogen, som Hasseris Grundejerforening udgav i anledning af 100 års jubilæet i 1993, bogen findes også omtalt på Litteratursiden.

Hasseris Grundejerforening 1893-1993 Jubilæumsskrift.

Historien hasseris grundejerforening 1893 til 1993 jubilæumsskrift 1

Udgivet af Hasseris Grundejerforening.

Redaktion: Jørgen Vineke Pedersen og Esben Munk Sørensen. Fotograf: Jan Sloth-Carlsen, Hedin A/S m.fl.

Forsidebilledet er Hasseris Grundejerforenings tidligere vandtårn på Vossvej 25a, der nu er ændret til en moderne og attraktivt beliggende bolig med en enestående udsigt.

Hovedtræk af foreningens historie og opgaver gennem tiderne

Historien joergen vineke pedersen 2
Jørgen Vineke Pedersen

Af Jørgen Vineke Pedersen

En række initiativrige personer etablerede for over 125 år siden, en fælles vandforsyning af deres boliger i Hasseris. 

Aktieselskabet “Villakvarterets Vandforsyning” blev grundlagt ved en stiftende generalforsamling den 11. juli 1893.

Dette blev den egentlige start på det, der i dag er Hasseris Grundejerforening.

Tilbageblik

Historien tilbageblik kvittering 3
Kvittering, 07.12.1918

Aktiekapitalen udgjorde i alt 8.000 kr., fordelt på 32 aktier, og blev indbetalt af 11 aktionærer.

Blandt medstifterne var Boghandler Magnus A. Schultz (“Bakkely”, Hasserisvej 105), Fabrikant C. Rafn (“Solbakken”, Solkrogen ved Rafns Allé), Apoteker J. J. Strøyberg) og Forretningsfører E. Schneider (Hasserisvej 112).

I en periode omkring og lige efter år 1900 blev der bygget mange nye villaer i Hasseris – de fleste til helårs-boliger.

Byggeaktiviteten medførte et øget behov for vand, hvilket i 1904 førte til en udvidelse af vandforsyningen. Den 26. marts 1904 ændrede vandværket navn til A/S Hasseris Villakvarters Vandværk.

Antallet af forbrugere, der ønskede tilslutning til værket blev stadig forøget, og i 1905 er der registreret 70 forbrugere. Samarbejdet med den nu etablerede “Grundejerforeningen Hasseris Villakvarter” udbygges, og i 1906 vedtages, at vandleverance gøres betinget af et medlemskab af grundejerforeningen.

I 1908 rettede grundejerforeningen, ved formanden overretssagfører H. Hammershaimb henvendelse til A/S Hasseris Villakvarters Vandværk, og meddelte, at man ønskede en forhandling om overtagelse af vandværket. Sagen blev endeligt vedtaget i oktober 1909. Forbrugstallet havde på dette tidspunkt netop rundet 100.

I perioden 1910-18 blev vandværket ledet af en midlertidig bestyrelse, indtil sidste betaling til de oprindelige aktionærer blev foretaget. Beløbet kr. 19.887,50 blev den 7. december 1918 indbetalt til Den Danske Landmandsbank.

Af Jens Skovgaard

Historien tilbageblik brev hg indkaldelse 4
Hr. Driftsbestyrer M. P. Jensen

I en gammel bog, som min far har arvet efter sin far Hr. Driftsbestyrer M.P. Jensen (Morten Peter Jensen), lå denne indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hasseris Villakvarter.

Poststemplet er dateret 30.6.1942 og frankeringen kostede 5 øre.

Teksten på bagsiden lyder:

Historien tilbageblik brev indkaldelse 2 5
Grundejerforeningen Hasseris Villakvarter, 20.06.1941

“Den ordinære Generalforsamling, der afholdtes den 19. juni 1942, var ikke beslutningsdygtig til Vedtagelse af Vedtægtsændring.

I henhold til Vedtægternes § 9 meddeles derfor, at Grundejerforeningen Hasseris Villakvarter afholder ekstraordinær Generalforsamling Torsdag den 9. juli 1942 Kl. 16.30 prc. i Odd Fellow Palæet, Aalborg, med følgende dagsorden:

a) Forslag fra Bestyrelsen om Vedtægtsændring (Værn mod usolide Lejere)”

Bestyrelsen, Grundejerforeningen Hasseris Villakvarter, 30.06.1942