Søg
Close this search box.

Genplantning af Piletræer

”Aalborg Kommune har i samarbejde med Hasseris Grundejerforening taget initiativ til at efterplante piletræer i alléplantningerne på henholdsvis Thorsens Allé og Tjørnevej ved Rotunden. Med årene er nogle piletræerne forsvundet i alléplantningerne. Det skyldes overvejende en kombination af en fremskreden alder og råd- eller svampeangreb.
Samlet set er det relativt få, der mangler i alléplantningerne, men den visuelle oplevelse svækkes, når nogle træer mangler. Det gør sig specielt gældende på Thorsens Allé mod Hasserisvej og mod Rotunden. Tjørnevej har mindre strækninger, hvor alléplantningen har manglende træer.
Efterplantningen vil skabe et stærkt udtryk af allétræsstrukturen, og opretholde den specielle karakter stynede piletræer giver for de to veje. Begge vejes træer er essentielle som vejviser ind mod den grønne rotunde.
De grønne træsignaturer markerer de efterplantede piletræer.”

KLIK HERfor stort oversigtsbillede af Thorsens Alle

KLIK HER for stort oversigtsbillede af Tjørnevej