Søg
Close this search box.

Kultur

På denne side beskriver vi lidt om de kulturelle aktiviteter, som Hasseris Grundejerforening tager del i.

I Hasseris Grundejerforenings formålsparagraf står der bl.a., at vi vil “bidrage til bydelens forskønnelse i forhold til foreningens midler, og være initiativtager til kulturelle, sportslige eller lignende arrangementer”.

Kultur er derfor ét af de områder, som Hasseris Grundejerforening vægter højt, og som bestyrelsen ansér som et væsentligt arbejdsområde. Ikke mindst fordi det jo indgår som en meget betydende parameter i bestræbelserne på at sikre Hasseris, som et grønt og attraktivt boligområde, hvor beboerne trives, og som til stadighed udvikles indenfor disse rammer.

Holbergspillene

Ebbe trenskow
Ebbe Trenskow

I en årrække har der været spillet Holberg i Hasseris. Det er foreningen Holbergspillene, der står bag disse arrangementer.

Ebbe Trenskow er formand for foreningen, og er samtidig én af de bærende kræfter, som nu for fjerde gang sætter en forestilling op. Det bliver Holbergs dejlige skuespil “Mascarade”, som nok skal blive godt modtaget af publikum.

Holbergspillene begyndte i 1997 hvor “Henrik og Pernille” blev opført på Svalegården. I 1999 kunne vi se det nok mest kendte skuespil “Jeppe på bjerget”. I 2001 lagde Svalegården igen kulisser til Holbergs forunderlige verden, denne gang med skuespillet “Jacob von Thyboe”. I 2003 opførtes syngespillet Mascarade.

Billede fra holbergspillene, mascarade, af to kvinder iført kjoler, i dramatisk positur på en gårdsplads.
“Mascarade” 2003

Hasseris Grundejerforening støtter gerne sådanne initiativer. I praksis har vi gjort det, at vi køber et større antal billetter til forestillingerne, og udbyder dem til ca. halv pris til medlemmerne i foreningen. Dermed er vi dels med til at sikre det økonomiske grundlag for forestillingerne, og dels kan vi dermed give medlemmerne tilbud om en god og sjov oplevelse i de smukke rammer på Svalegården.

Vandtårnet i Hasseris

Forsiden til hæfte om vandtårnet i hasseris af jørgen elsøe jensen. Forsiden er i sort hvid og viser vandtårnet i hasseris på en klar og skyfri dag.

Går man en tur på Sorthøj eller Thulebakken, udgør Vandtårnet et af de markante pejlepunkter i Hasseris.

Vandtårnet har en spændende historie, som meget fint og dybtgående er beskrevet i et hæfte, som forfatteren Jørgen Elsøe Jensen har skrevet, og som Museumsforeningen “Hasserisstuerne” udgav i 2001. Hasseris Grundejerforening købte et antal eksemplarer, som blev videregivet til foreningens medlemmer ved et kulturelt i 2001.

Vandværket blev taget ud af drift 1992, hvor de hidtidige aftagere overgik til kommunal vand forsyning, men tilbage stod vandtårnet, som 61 parcelhusejere ikke kunne komme af med. Der blev gjort adskillige forsøg, og også nedrivning indgik i overvejelserne.

Billede i farver af vandtårnet i hasseris med en skyfri blå himmel, som står i fin kontrast til vandtårnets røde sten.
Vandtårnet i Hasseris

I 2001 gik den daværende bestyrelse for Hasseris Grundejerforening ind i sagen, på opfordring fra ejerne af Vandværket. Gennem forhandlinger med Aalborg Kommune og ejerne lykkedes det at få en aftale i stand med kommunen om at overtage vandværket til en pris af 50.000 kr. Beløbet blev tilvejebragt ved, at de 61 interessenter hver betalte et beløb, og Hasseris Grundejerforening lagde så resten til, og i slutningen af 2002 kunne vi fremsende en check på beløbet. Aalborg kommune har påtaget sig at klare udgifter til tinglysning mv., samt ikke mindst at renovere vandtårnet og området omkring det.

Hasseris Grundejerforening har foreslået Aalborg Kommune, at Vandværksvej lukkes ved vandtårnet, og at der i forbindelse med renoveringen skabes et lille grønt anlæg.

Bogudgivelser

Hasseris Grundejerforening deltager på forskellig vis i udgivelse af bøger om Hasseris.

Nedenfor kan De læse om nogle af de bogudgivelser, Hasseris Grundejerforening enten har deltaget i udgivelsen, eller som vi har støttet økonomisk.

HASSERIS – fra landsby til forstad

Hasseris - fra landsby til forstad. Foto i fugleperspektiv over hasseris. Grønne områder, marker, og bebyggelse.
Hasseris – Fra landsby til forstad

Bogen “HASSERIS – fra landsby til forstad”, som blev udgivet i 2001 i et samarbejde mellem foreningen Hasserisstuerne og Hasseris Grundejerforening.

Samtlige medlemmer af Hasseris Grundejerforening modtog et eksemplar af bogen.

I LÆNGSEL EFTER

I længsel efter, er titlen på en bog, skrevet af jørgen elsøe jensen, som handler om barndomserindringer fra hasseris o. 1900-1960.

Bogen “I LÆNGSEL EFTER – Barndomserindringer fra Hasseris o. 1900-1960“, skrevet af Jørgen Elsøe Jensen, som blev udgivet af foreningen Hasserisstuerne og Aalborg Stadsarkiv.

Hasseris Grundejerforening støttede udgivelsen økonomisk.

Aalborg-bogen

Aalborg-bogen 1991, hasseris villaby - huse og arkitektur.

“Aalborg-bogen 1991 Hasseris Villaby – huse og arkitektur”, som blev udgivet af Selskabet for Aalborgs historie i samarbejde med Aalborg Historiske Museum og Hasseris Grundejerforening.

Samtlige medlemmer modtog et eksemplar.

Hasseris Grundejerforening 1893 – 1993

Hasseris grundejerforening 1893 - 1993

Bogen “Hasseris Grundejerforening 1893 – 1993 Jubilæumsskrift”, som blev udgivet af Hasseris Grundejerforening i anledning af foreningens 100 års jubilæum.

Samtlige medlemmer modtog et eksemplar.

Foredrag

Hasseris Grundejerforening arrangerer med jævne mellemrum foredrag. Disse har ofte som formål arkitektur og rekreative områder som emne.

Som eksempler på interessante foredrag kan nævnes:

Per Svensson

Forsiden til bogen, værd at værne. Skrevet af per svensson.

Per Svensson om bogudgivelsen: “Værd at værne”.

Et interessant foredrag afholdt i forbindelse med generalforsamlingen 2001.

Peter Olesen

Billede af journalist og forfatter, peter olesen.
Peter Olesen

Foredrag af Journalisten og forfatteren Peter Olesen.

Peter er bl.a. kendt for sine markante synspunkter vedr. arkitektur i vore byer.