Søg
Close this search box.

Kunst

Kunst i Hasseris

På denne side viser og beskriver vi lidt om den kunst, der findes i det offentlige rum i Hasseris.

Takket være den tidligere Hasseris Kunstfond, findes der i dag i Hasseris et antal smukke skulpturer, som den opmærksomme borger kan glæde sig over. Til daglig lægger man måske ikke særligt mærke til dem, men får man først øjnene op for dem, vil man opdage, at de på en meget smuk måde er med til at gøre Hasseris til en dejlig bydel at bevæge sig rundt i.

Det er vort håb, at denne lille appetitvækker vil medvirke til, at flere får øjnene op for de kulturmæssige værdier, der også findes i Hasseris.

Desværre har tilvæksten af kunst været minimal i de senere år. Der kunne sagtens findes plads til mange flere skulpturer og anden kunst i Hasseris. Vi kan kun håbe, at der i fremtiden vil vise sig nye muligheder for at beriget vor bydel med nye kunstværker.

Nedenstående billeder og beskrivelser er hentet fra bogen “Skulptur i det fri i Aalborg”, som De finder omtalt på Litteratursiden.

Birgit

På den første rejse rundt til danske billedhuggere i 1962 bestilte Hasseris Kunstfond en skulptur af Poul Søndergaard. Det var Birgit, en 140 cm høj bronzeskulptur af en siddende pige. Den fik sin plads foran Plejehjemmet Hasserishave.

Det  er et stilfærdigt, naturalistisk arbejde, som på mange måder er karakteristisk for Poul Søndergaards indsats i dansk billedhuggerkunst. Birgit kostede 40.000, og blev afsløret den 9. januar 1965.

 Kunstværket stod på grunden til Plejehjemmet Hasserishave, der jo tidligere var en kommunal ejendom. Hasserishave blev i 2012 solgt til et selskab ejet af ejendomsmægler Palle Ørtoft, der som et led i handlen fik statuen med i købet.

Aalborg Kommune har efter denne handel ændret praksis i alle handler af kommunens ejendomme, så der inden en handel indgås skal tjekkes om der er opstillet kunstværker ejet af kommunen på den pågældende ejendom. Kunstværket kan således i handlen undtages som værende omfattet.

 I forbindelse med med ombygningen af Hasserishave til ejerlejligheder blev statuen fjernet og kørt i depot af den ny ejer. Efter det oplyste ønskede bestyrelsen for Ejerforeningen Hasserishave ikke statuen genopstillet.

Ejendomsmægler Palle Ørtoft har oplyst bestyrelsen i Hasseris Grundejerforening om, at statuen vil blive opstillet på grunden til ejendomsmæglerforretningen på Hasserisvej 137, hvor den igen (på et tidspunkt i 2015) vil kunne besigtiges.

140 cm høj bronzeskulptur af en frodig kvinde, ved navn birgit, som sidder afslappet med krydsede ben på en sten piedestal
Birgit - Poul Søndergaard (1905 - 1986)

Konen med æggene

“Konen med æggene”, en bronzeskulptur af fynboen Robert Lund Jensen, skulle egentlig have været en gave til Gl. Hasseris Skole fra Hasseris Kunstfond. Men på det tidspunkt, hvor den blev afleveret, var tilbygningen ikke færdig, og den blev derfor midlertidigt placeret foran det daværende Hasseris Rådhus.

Da byggeriet var tilendebragt, mødte kunstfonden så mange protester fra borgere, som gerne ville beholde den i det lille anlæg, at kunstfonden bøjede sig, og fandt en anden skulptur til skolen, nemlig “Pige med sjippetov”, som kan ses nedenfor på siden.

Robert Lund Madsen har også udført kunstværkerne “Legegiraf”, som står på legepladsen ved Solbyen, og en springvandsfigur, en dreng, der leger med vand, som findes på Plejehjemmet Skalborglund.

Bronzeskulptur af en kone som går stolt, med knyttede hænder i siden og en stor kurv med æg balancerende på hovedet
Konen med Æggene - Robert Lund Jensen

Nyt liv

Hasseris Kunstfond købte i 1969 på en udstilling på Lien i Slettestrand granitskulpturen “Nyt liv”, som fik sin plads ved Nordjysk Handelskollegium på hjørnet af Stolpedalsvej og Thorsens Allé.

Edgar Funchs hovedværk, et stort og smukt monument over aalborgensere, der faldt i kampen mod den tyske besættelsesmagt, kan ses i mindelunden på Søndre Kirkegaard.

Granitskulptur af edgar funch
Nyt Liv - Edgar Funch

Pigen med sjippetov

Ved indvielsen af en tilbygning til Gl. Hasseris Skole i 1965 overdrog Hasseris Kunstfond denne smukke bronzeskulptur, udført af Helge Holmskov, som i den periode lavede flere skulpturer af øjebliksbilleder i hverdagen: cyklende og sjippende piger, mødre med barnevogne og kvinder, der hængte tøj op.

Man fornemmer næsten den lille piges glæde over sommersolen, og fryden ved at kunne opholde sig i det fri sammen med ens kammerater.

Bronzeskulptur af en langhåret lille pige iført kjole, med bare fødder, som sjipper med sjippetov
Pige med Sjippetov - Helge Holmskov (1912 - 1982)

Springvandsfigur

Den nu hedengangne Aalborg Diskontobank skænkede, i forbindelse med indvielsen af det nye Hasseris Rådhus i 1958, Hasseris Kommune, denne lille dreng med krukke, som stadig står i det lille anlæg foran det tidligere rådhus, som nu er advokatfirma.

Således fik Hasseris, ca. 20 år efter at Aalborg fik “Cimbrertyren”, også sin “Bundgaard”.

Skulptur af en dreng med krukke som forsøger at øse vand fra en trekantet brønd
Springvandsfigur - A. J. Bundgaard

Hasserisbrønden

Hasseris Kunstfond udskrev i 1961 en konkurrence om et kunstværk ved Hasseris Rådhus, som Per Borring vandt. Først i december 1968 kunne det flotte værk afsløres. 

Som motiv havde Per Borring valgt en brønd, som symboliserer den kvægdrift, der før i tiden foregik på de højtliggende områder på Skovbakken og Bejsebakken, ned til de lavereliggende områder, hvor kvæget kunne vandes. 

Det er jo tankevækkende at stå og iagttage dette smukke symbol på en svunden tid, medens nutidens travle trafik farer forbi.

De ét ton tunge stenblokke blev forarbejdet af kunstneren på stedet, for at sikre, at de netop fik den form, som passede til stedets lysforhold.

Tonstung stenskulptur af en brønd, formet som en rektangel med vandhave i den ene ende, og vandfald i den anden. Skal symbolisere kvægdrift der før i tiden foregik på de højtliggende områder på skovbakken og bejsebakken, ned til de lavereliggende områder, hvor kvæget kunne vandes.
Hasserisbrønden - Per Borring

Vingen

Helge Holmskov fik denne opgave i forbindelse med det dansk-polske rumskulpturprojekt i Aalborg. 

Vingen er udført i jern på Aalborg Værft, og er i dag placeret på en lille bakke nord for Hasseris Gymnasium, hvor der hvert år ved dimissionen er tradition for, at studenterne danser rundt om den.

Oprindelig blev “Vingen” placeret ved krydset Hasserisvej/Stolpedalsvej, men selvom den er ni meter høj, blev det hurtigt klart, at den på grund af træerne hurtigt ville blive skjult.

De sidste penge i Hasseris Kunstfond blev derfor anvendt til at få flyttet den smukke skulptur til dens nuværende placering, som også må siges at være et sted, der yder den retfærdighed.

Ni meter høj skulptur af en vinge, lavet i jern.
Vingen - Helge Holmskov

Susanne i badet

På sin anden rejse i 1963 bestilte Hasseris Kunstfond dette smukke springvand med den badende Susanne i bronze og det støbte bassin.

I oktober 1966 blev det opstillet i Rotunden i Holbergkvarteret, som på det tidspunkt var ved at blive opbygget.

Det var Hegndals intention, at vandet skulle springe så meget, at det plaskede op omkring kroppen på pigen, således at beskueren skulle få et indtryk af, at pigen kastede sig baglæns ud i vandet. På grund af manglende, eller for lavt, vandtryk sker det dog ofte, at man ikke får det rette indtryk.

I vintermånederne flytter Susanne i øvrigt altid inden døre, da hun ikke tåler frosten.

Bronzeskulptur af en badende pige ved navn susanne som har kastet sig baglæns midt i en cirkulær pool
Susanne i Badet - V. Foersom Hegndal
Nærbillede af en bronzeskulptur af en badende pige ved navn susanne, som har kastet sig baglæns midt i en cirkulær pool
Susanne i Badet - V. Foersom Hegndal

Lazarus

Den lille mandsling, som står opstillet ved Svalegården, kan ikke undgå at lede tankerne hen på Johannes V. Jensens uforlignelige Himmerlandshistorie om Tordenkalven, som var blevet krøbling “ved at gå bagover med en hest”.

“Han lignede Danmarkshistorie”. “Hvad han hed, var der ingen der anede”. “Han var så gammel, at han ikke kunne huske sin alder, han havde altid eksisteret og lod ikke til at ville dø”.

Måske har Kaj Nielsen netop gjort ham udødelig ved at udføre ham i granit, og lade ham stå og hilse på os, når vi går ind på Svalegården.

Kaj Nielsen arbejdede mest i træ, men med granitten undgik han, at figurerne revnede. Sjovt at tænke på alle de gamle træer, der i disse år omdannes til fine små skulpturer i træ.

Granitskulptur af en varmt påklædt mandsling med hat og fuldskæg.
Lazarus - Kaj Nielsen

Flyvende måger

Den 2. juli 1969 kunne Hasseris Kommunes Kunstfond overdrage en jernskulptur udført af kunstneren Helge Holmskov, denne gang til Plejehjemmet Otiumgården.

Helge Holmskovs motiv er en mågeflok, og man kommer uvægerligt til at tænke på Benny Andersens linie: “Fuglene flyver i flok, når de er mange nok” i sangen “Svantes lykkelige dag”.

Ved overdragelsen udtrykte Socialudvalgsformand Karen Pedersen håbet om, at Hasseris Kunstfond kunne fortsætte sit virke efter kommunalreformen i 1970. Dette skete som bekendt desværre ikke, og man kan kun håbe, at andre initiativrige Hasserisborgere kan genoplive fonden.

Jernskulptur af fem flyvende måger
Flyvende Måger - Helge Holmskov