Åbent brev til aalborg kommune, region nordjylland, transportminister benny engelbrecht og folketingets transportudvalg - juni 2021 3. Limfjordsforbindelse 1

ÅBENT BREV TIL AALBORG KOMMUNE, REGION NORDJYLLAND, TRANSPORTMINISTER BENNY ENGELBRECHT OG FOLKETINGETS TRANSPORTUDVALG – juni 2021

Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning har sam­men med en lang ræk­ke andre for­e­nin­ger regio­nalt og natio­nalt sendt et åbent brev, men opfor­dring om at sæt­te pro­ces­sen omkring 3. Lim­fjord­s­for­bin­del­se på pau­se.

Bre­vet kan læses her: http://ÅBENT BREV TIL AALBORG KOMMUNE, REGION NORDJYLLAND, TRANSPORTMINISTER BENNY ENGELBRECHT OG FOLKETINGETS TRANSPORTUDVALG