Søg
Close this search box.

Medlemsstatus på Sorthøj

Aalborg, den 18. april 2021

I forbindelse med formandens og næstformandens mødeaktiviteter med repræsentanter for de respektive grundejerforeninger, ejerforeninger og andelsboliger for en stor del af Sorthøjs byggefelter blev det aftalt, at Hasseris Grundejerforening ville lave en kampagne for indmeldelse af nye medlemmer til foreningen. Kampagnen blev kørt i et samarbejde med de enkelte foreninger. Medlemsprocenterne var inden kampagnen meget forskellige for de enkelte byggefelter. Spændet lå fra 10 – 95 %.

Kampagnen gav 48 nye medlemmer, hvilket gør at der i flere af byggefelterne fortsat er basis for nye medlemmer.

Husk jo flere medlemmer vi er – jo stærkere står vi som bydelens talerør.

Hasseris Grundejerforening er stadig en af de ældste og største i Danmark – med medlemmer, der ikke er tvunget til medlemskab via lokalplaner o.l.

Har du lyst til for 150,- årligt at blive medlem af din bydels grundejerforening, så læs om fordelene, og meld dig nemt ind her: https://hasseris.dk/foreningen-hasseris-grundejerforening/medlemsfordele/