Søg
Close this search box.

Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling torsdag d. 2. april kl. 19.00 i Kirkesalen under Hasseris Kirke. Se også det netop udsendte Servicebrev.

Dagsorden følger foreningens vedtægter:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

5. Behandling af indkomne forslag. NB: forslag fremsendes til post@hasseris.dk senest d. 19-3-20

6. Valg til bestyrelsen.

7. Valg af 2 revisorer.

8. Eventuelt.

Foreningen er efterfølgende vært med en tapasanretning.

Generalforsamlingen kræver tilmelding grundet begrænsede antal pladser, og det gøres her: hasseris.nemtilmeld.dk senest 30-3-20 kl. 12.00

Hilsen

Bestyrelsen