Søg
Close this search box.

Medlemmernes holdning til busruterne

Hasseris Grundejerforening har i september gennemført en enkel og hurtig medlemsundersøgelse, hvor 513 medlemmer ud af cirka 1600 har svaret på 7 spørgsmål, vedrørende brug af den kollektive trafik i Hasseris.

Hovedresultaterne fra undersøgelse er summeret op her:

  • 94% har egen bil
  • 42% bruger busrute 11 eller 15 en gang om måneden eller oftere, kun 1% dagligt
  • 13% bruger busrute 11 eller 15 flere gange om ugen
  • Det vigtigste for medlemmerne, når de skal anvende bus, er at der er et stoppested inden for 300 meter (64%).
  • Næstvigtigst for medlemmerne er at der er 2 afgange i timen (53%).
  • 55% af medlemmerne mener at busrute 11 eller 15 dækker deres behov og hele 71% af dem der faktisk anvender busrute 11 eller 15, synes at disse dækker deres behov.
  • 7% af medlemmerne angiver at de synes at der mangler en rute, der dækker Strøybergsvej. Dette gælder både de der bruget busrute 11 eller 15 og de der ikke gør.
  • Kun meget få accepterer en billetpris mellem 20,- og 35,- kr, medens under 20,- får opbakning.
  • En del medlemmer ønsker busrute syd på Bejsebakkevej.